Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 23.040.99

Number of records: 85

Back
01 3613 Withdrawn

Značky pre energetické schémy. Základné zariadenia a potrubia

Release Date: 01.08.1989

38 3371 Withdrawn

Bezkanálové konštrukcie vodných tepelných sietí. Oceľové rúry s polyuretánovou tepelnou izoláciou a ochrannou rúrou z polyetylénu

Release Date: 01.01.2001

38 3372 Withdrawn

Bezkanálové konštrukcie vodných tepelných sietí. Tvarovky z oceľových rúrok s polyuretánovou tepelnou izoláciou a ochrannou rúrou z polyetylénu

Release Date: 01.01.2001

38 3373 Withdrawn

Bezkanálové konštrukcie vodných tepelných sietí. Uzatváracie armatúry pre oceľové rúry s polyuretánovou tepelnou izoláciou a ochrannou rúrou z polyetylénu

Release Date: 01.01.2001

38 3374 Withdrawn

Bezkanálové konštrukcie vodných tepelných sietí. Spojky pre oceľové rúry s polyuretánovou tepelnou izoláciou a ochrannou rúrou z polyetylénu

Release Date: 01.01.2001

03 8379 Withdrawn

Katódová ochrana podmorských potrubí

Release Date: 01.11.2001

03 8378 Withdrawn

Katodická ochrana kovových konštrukcií umiestnených v pôde alebo vo vode. Všeobecné zásady a používanie pre potrubné systémy

Release Date: 01.12.2001

03 8378 Withdrawn

Katódová ochrana kovových konštrukcií uložených v pôde alebo vo vode. Všeobecné zásady a aplikácia na potrubí

Release Date: 01.04.2003

03 8390 Withdrawn

Katódová ochrana meracej techniky

Release Date: 01.11.2003

69 8979 Withdrawn

Systémy zisťovania netesností. Časť 2: Tlakové a vákuové systémy

Release Date: 01.12.2003

69 8979 Withdrawn

Systémy zisťovania netesností. Časť 3: Kvapalinový systém pre nádrže

Release Date: 01.01.2004

69 8979 Withdrawn

Systémy zisťovania netesností. Časť 7: Všeobecné požiadavky a skúšobné metódy pre medzipriestor. Ochrana proti netesnostiam pomocou vnútorných obložení (poťahom) a ochrannými plášťami

Release Date: 01.01.2004

14 8103 Withdrawn

Prevádzkovanie mobilných detektorov netesností a kontrolných snímačov uzavretých miestností na halogénové chladiace prostriedky

Release Date: 01.08.2005

03 8357 Withdrawn

Vonkajšia katódová ochrana pažníc vystužujúcich vrt

Release Date: 01.12.2006

13 2755 Withdrawn

Kovové vlnovcové kompenzátory na tlakové zariadenia

Release Date: 01.07.2009

13 2755 Withdrawn

Kovové vlnovcové kompenzátory na tlakové zariadenia (Konsolidovaný text)

Release Date: 01.06.2012

14 8103 Withdrawn

Vlastnosti prenosných detektorov netesností a monitorovanie priestorov pre halogénové chladivá

Release Date: 01.06.2012

75 6130 Withdrawn

Potrubné systémy z plastov na renováciu podzemných beztlakových kanalizačných potrubí a stokových sietí. Časť 7: Výstelkovanie špirálovo navíjanými rúrami (ISO 11296-7: 2011)

Release Date: 01.10.2013

03 8384 Withdrawn

Hodnotenie pravdepodobnosti korózie striedavými prúdmi na katódovo chránených potrubiach uložených v zemi

Release Date: 01.02.2014

03 8384 Withdrawn

Hodnotenie pravdepodobnosti korózie striedavým prúdom na katódovo chránených potrubiach uložených v pôde

Release Date: 01.12.2016

13 3031 Withdrawn

Priemyselné armatúry. Montážne rozmery kovových armatúr na použitie v prírubových potrubných sústavách. Armatúry označované PN a Class

Release Date: 01.08.2017

Dotaz zabral 0,430s.