Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 25.220.40

Number of records: 206

Back
03 8137 Valid

Ochrana proti korózii. Kovy, zliatiny a kovové povlaky. Metalografické vyhodnocovanie napadnutia koróziou

Release Date: 30.11.1989

03 8519 Valid

Kovové povlaky. Skúšobné metódy pre elektrolyticky vylúčené povlaky zlata a jeho zliatin. Časť 6: Stanovenie prítomnosti zvyškového množstva solí

Release Date: 01.12.1998

03 8142 Valid

Kovové a iné anorganické povlaky. Skúška korózie Corrodkote (skúška CORR)

Release Date: 01.12.1998

03 8142 Valid

Kovové a iné anorganické povlaky. Skúška korózie Corrodkote (skúška CORR)

Release Date: 01.12.1998

03 8519 Valid

Kovové povlaky. Skúšobné metódy pre elektrolyticky vylúčené povlaky zlata a jeho zliatin. Časť 6: Stanovenie prítomnosti zvyškového množstva solí

Release Date: 01.12.1998

03 8155 Valid

Kovové a iné anorganické povlaky. Definície a dohody týkajúce sa merania hrúbky (ISO 2064:1996)

Release Date: 01.10.2001

03 8146 Valid

Kovové a anorganické povlaky na kovových podkladoch. Korózna skúška soľnými kvapkami (skúška SD) (ISO 4536:1985)

Release Date: 01.11.2001

03 8144 Valid

Kovové a iné anorganické povlaky. Všeobecné zásady koróznych skúšok v podmienkach skladovania (ISO 4543:1981)

Release Date: 01.11.2001

03 8152 Valid

Kovové povlaky. Skúšky pórovitosti. Skúška vlhkou sírou (sírnym kvetom) (ISO 12687:1996)

Release Date: 01.11.2001

42 6470 Valid

Oceľový drôt a drôtené výrobky. Neželezné kovové povlaky na oceľovom drôte. Časť 3: Hliníkové povlaky

Release Date: 01.12.2001

42 6470 Valid

Oceľový drôt a drôtené výrobky. Neželezné kovové povlaky na oceľovom drôte. Časť 4: Cínové povlaky

Release Date: 01.12.2001

42 6470 Valid

Oceľový drôt a drôtené výrobky. Neželezné kovové povlaky na oceľovom drôte. Časť 5: Niklové povlaky

Release Date: 01.12.2001

42 6470 Valid

Oceľový drôt a drôtené výrobky. Neželezné kovové povlaky na oceľovom drôte. Časť 6: Medené, bronzové a mosadzné povlaky

Release Date: 01.12.2001

03 8184 Valid

Kovové a nekovové povlaky. Meranie hrúbky. Metóda spätného rozptylu beta (ISO 3543:2000)

Release Date: 01.12.2001

03 8524 Valid

Kovové povlaky. Skúška pórovitosti. Stanovenie pórovitosti povlakov zlata a paládia na kovových podkladoch gélovou elektrografiou (ISO 15720:2001)

Release Date: 01.12.2001

03 8525 Valid

Kovové povlaky. Skúšky pórovitosti. Stanovenie pórovitosti povlakov zlata a paládia skúškou s kyselinou siričitou a oxidom siričitým (ISO 15721:2001)

Release Date: 01.12.2001

03 8183 Valid

Kovové povlaky. Meranie hrúbky povlaku. Röntgenospektrometrické metódy (ISO 3497:2000)

Release Date: 01.09.2002

03 8153 Valid

Metódy koróznych skúšok kovových a iných anorganických povlakov na kovových podkladoch. Vyhodnocovanie skúšobných vzoriek a výrobkov podrobených koróznym skúškam (ISO 10289:1999)

Release Date: 01.03.2003

03 8159 Valid

Kovové a iné anorganické povlaky. Skúšky mikrotvrdosti podľa Vickersa a podľa Knoopa (ISO 4516: 2002)

Release Date: 01.09.2003

03 8541 Valid

Kovové povlaky. Bezprúdovo vylúčené povlaky zliatiny nikel-fosfor. Špecifikácie a skúšobné metódy (ISO 4527: 2003)

Release Date: 01.11.2003

03 8103 Valid

Kovové a iné anorganické povlaky. Definície a dohody týkajúce sa vzhľadu (ISO 16348: 2003)

Release Date: 01.05.2004

Dotaz zabral 0,410s.