Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 25.220.60

Number of records: 128

Back
03 8761 Valid

Kontinuálne lakované kovy. Skúšobné metódy. Časť 20: Priľnavosť peny

Release Date: 01.11.2020

03 8761 Valid

Kontinuálne lakované kovy. Skúšobné metódy. Časť 6: Priľnavosť po skúške hĺbením

Release Date: 01.11.2020

03 8761 Valid

Kontinuálne lakované kovy. Skúšobné metódy. Časť 0: Všeobecný úvod

Release Date: 01.01.2022

03 8761 Valid

Kontinuálne lakované kovy. Skúšobné metódy. Časť 2: Zrkadlový lesk

Release Date: 01.01.2022

03 8761 Valid

Kontinuálne lakované kovy. Skúšobné metódy. Časť 7: Odolnosť proti praskaniu v ohybe (ohyb T)

Release Date: 01.01.2022

03 8761 Valid

Kontinuálne lakované kovy. Skúšobné metódy. Časť 3: Rozdiel farebných odtieňov a metaméria. Kolorimetrické porovnanie

Release Date: 01.01.2022

03 8761 Valid

Kontinuálne lakované kovy. Skúšobné metódy. Časť 25: Odolnosť proti vlhkosti

Release Date: 01.05.2022

03 8761 Valid

Kontinuálne lakované kovy. Skúšobné metódy. Časť 26: Odolnosť proti kondenzácii vody

Release Date: 01.05.2022

03 8761 Valid

Kontinuálne lakované kovy. Skúšobné metódy. Časť 9: Odolnosť pri ponorení do vody

Release Date: 01.05.2022

42 0921 Valid

Ploché oceľové výrobky s plynulo nanášaným (vrstveným) organickým povlakom. Technické dodacie podmienky

Release Date: 01.06.2022

03 8761 Valid

Kontinuálne lakované kovy. Skúšobné metódy. Časť 14: Kriedovanie (Helmenova metóda)

Release Date: 01.06.2023

03 8761 Valid

Kontinuálne lakované kovy. Skúšobné metódy. Časť 23: Odolnosť proti vlhkým atmosféram s obsahom oxidu siričitého

Release Date: 01.01.2024

03 8002 Withdrawn

Názvoslovie povrchovej ochrany predmetov organickými povlakmi

Release Date: 28.02.1985

03 8762 Withdrawn

Kombinované povlaky zo žiarovo striekaných kovov a organických povlakov

Release Date: 19.07.1989

03 8761 Withdrawn

Kontinuálne lakované kovy. Skúšobné postupy. Časť 0: Všeobecný úvod a prehľad skúšobných postupov

Release Date: 01.11.2001

03 8761 Withdrawn

Kontinuálne lakované kovy. Skúšobné postupy. Časť 1: Hrúbka povlaku

Release Date: 01.11.2001

03 8761 Withdrawn

Kontinuálne lakované kovy. Skúšobné postupy. Časť 2: Zrkadlový lesk

Release Date: 01.11.2001

03 8761 Withdrawn

Kontinuálne lakované kovy. Skúšobné postupy. Časť 3: Rozdiel farebných odtieňov. Kolorimetrické porovnanie

Release Date: 01.11.2001

03 8761 Withdrawn

Kontinuálne lakované kovy. Skúšobné postupy. Časť 4: Skúška tvrdosti ceruzkami

Release Date: 01.11.2001

03 8761 Withdrawn

Kontinuálne lakované kovy. Skúšobné postupy. Časť 5: Odolnosť proti rýchlej deformácii (rázová skúška)

Release Date: 01.11.2001

03 8761 Withdrawn

Kontinuálne lakované kovy. Skúšobné postupy. Časť 7: Odolnosť proti praskaniu v ohybe (ohybová skúška T)

Release Date: 01.11.2001

Dotaz zabral 0,410s.