Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search

Zoznam vybraných noriem

ICS: 27.060.20

Počet záznamov: 66

Back
06 1950 Valid

Priemyselné tepelné zariadenia na plynné palivá. Technické predpisy

Vydanie: 10.05.1991

54 0010 Valid

Plynové spotrebiče pre pekárenské a cukrárenské zariadenia vybavené horákmi bez dúchadiel

Vydanie: 01.04.2000

54 0010 Valid

Plynové spotrebiče pre pekárenské a cukrárenské zariadenia vybavené horákmi s dúchadlami

Vydanie: 01.04.2000

06 1809 Valid

Pomerové regulátory zmesi plynné palivo/vzduch pre horáky a spotrebiče na plynné palivá. Časť 2: Elektronické typy

Vydanie: 01.11.2004

06 1806 Valid

Mechanické termostaty na plynové spotrebiče

Vydanie: 01.12.2010

06 1822 Valid

Bezpečnostné a ovládacie zariadenia pre horáky a spotrebiče na plynné alebo kvapalné palivá. Snímacie prístroje spalín

Vydanie: 01.12.2014

38 6418 Valid

Systémy zásobovania plynom. Regulačné stanice plynu na prepravu a distribúciu. Funkčné požiadavky

Vydanie: 01.01.2016

06 1435 Valid

Zariadenia na istenie plameňa plynových spotrebičov. Zariadenia s termoelektrickou poistkou plameňa

Vydanie: 01.04.2016

38 6418 Valid

Systémy zásobovania plynom. Regulačné stanice plynu na prepravu a distribúciu. Funkčné požiadavky

Vydanie: 01.11.2016

06 1455 Valid

Požiadavky na spotrebiče na skvapalnené uhľovodíkové plyny. Prenosné spotrebiče pracujúce pri tlaku nasýtených pár skvapalnených uhľovodíkových plynov

Vydanie: 01.12.2019

07 5802 Valid

Horáky na plynné palivá s ventilátorom

Vydanie: 01.06.2021

06 1001 Valid

Skúšobné plyny. Skúšobné tlaky. Kategórie spotrebičov

Vydanie: 01.10.2022

06 1435 Valid

Zariadenia na istenie plameňa plynových spotrebičov. Zariadenia s termoelektrickou poistkou plameňa

Vydanie: 01.01.2023

06 1806 Valid

Mechanické termostaty na plynové spotrebiče

Vydanie: 01.01.2023

06 1815 Valid

Bezpečnostné a ovládacie zariadenia horákov a spotrebičov na plynné palivá. Plynové filtre s maximálnym pracovným tlakom do 600 kPa vrátane

Vydanie: 01.01.2023

06 1809 Valid

Bezpečnostné a ovládacie zariadenia horákov a spotrebičov na plynné alebo kvapalné palivá. Ovládacie funkcie v elektronických systémoch. Časť 2: Elektronické pomerové regulátory palivo/vzduch

Vydanie: 01.02.2023

07 5802 Valid

Horáky na plynné palivá s ventilátorom

Vydanie: 01.04.2023

07 5806 Withdraw

Horáky na plynné palivá. Skúšanie

Vydanie: 25.01.1985

07 5820 Withdraw

Ventily s elektrickým ovládaním pre plynné palivá. Technické požiadavky. Skúšanie

Vydanie: 28.02.1985

07 5820 Withdraw

Ventily s elektrickým ovládaním pre plynné palivá. Technické požiadavky. Skúšanie

Vydanie: 01.03.1988

07 5801 Withdraw

Horáky na plynné palivá. Technické požiadavky

Vydanie: 25.04.1988

Dotaz zabral 0,405s.