Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 29.120.50

Number of records: 372

Back
38 1754 Valid

Dimenzovanie elektrického zariadenia podľa účinku skratových prúdov

Release Date: 10.07.1974

34 1500 Valid

Elektrotechnické predpisy STN. Základné predpisy pre elektrické trakčné zariadenia

Release Date: 10.10.1977

34 1500 Valid

Elektrotechnické predpisy STN. Základné predpisy pre elektrické trakčné zariadenia

Release Date: 01.11.1982

38 1754 Valid

Dimenzovanie elektrického zariadenia podľa účinku skratových prúdov

Release Date: 01.03.1984

33 4000 Valid

Elektrotechnické predpisy. Požiadavky na odolnosť oznamovacích zariadení proti prepätiu a nadprúdu

Release Date: 12.10.1987

33 4010 Valid

Elektrotechnické predpisy. Ochrana oznamovacích vedení a zariadení pred prepätím a nadprúdom atmosférického pôvodu

Release Date: 13.12.1989

33 4000 Valid

Elektrotechnické predpisy. Požiadavky na odolnosť oznamovacích zariadení proti prepätiu a nadprúdu

Release Date: 01.09.1990

33 3051 Valid

Ochrany elektrických strojov a rozvodných zariadení

Release Date: 01.11.1992

33 2000 Valid

Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. 4. časť: Bezpečnosť. Kapitola 47: Použitie ochranných opatrení na zaistenie bezpečnosti. Oddiel 473: Opatrenia na ochranu proti nadprúdom

Release Date: 01.02.1995

33 2000 Valid

Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. 4. časť: Bezpečnosť. Kapitola 47: Použitie ochranných opatrení na zaistenie bezpečnosti. Oddiel 473: Opatrenia na ochranu proti nadprúdom

Release Date: 24.08.1995

35 4182 Valid

Prúdové chrániče bez vstavanej nadprúdovej ochrany pre domácnosť a na podobné použitie (RCCB). Časť 2-1: Použitie všeobecných pravidiel pre prúdové chrániče funkčne nezávislé od sieťového napätia

Release Date: 01.12.1998

35 4183 Valid

Prúdové chrániče so vstavanou nadprúdovou ochranou pre domácnosť a na podobné použitie (RCBO). Časť 2-1: Použitie všeobecných pravidiel pre prúdové chrániče funkčne nezávislé od sieťového napätia

Release Date: 01.12.1998

33 0050 Valid

Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 448: Ochrana elektrizačnej sústavy

Release Date: 01.03.1999

34 1500 Valid

Elektrotechnické predpisy STN. Základné predpisy pre elektrické trakčné zariadenia

Release Date: 01.11.1999

35 4182 Valid

Prúdové chrániče bez vstavanej nadprúdovej ochrany pre domácnosť a na podobné použitie (RCCB). Časť 2-2: Použitie všeobecných pravidiel pre prúdové chrániče funkčne závislé od sieťového napätia

Release Date: 01.12.1999

34 1500 Valid

Elektrotechnické predpisy STN. Základné predpisy pre elektrické trakčné zariadenia

Release Date: 01.11.2000

35 4183 Valid

Prúdové chrániče pre domácnosť a na podobné použitie (RCD). Elektromagnetická kompatibilita

Release Date: 01.12.2000

31 1740 Valid

Letectvo. Trojpólové ističe, tepelne kompenzované, menovitý prúd od 20 A do 50 A. Časť 003: Svorky s metrickým závitom. Norma na výrobok

Release Date: 01.01.2001

31 1741 Valid

Letectvo. Jednopólové ističe, tepelne kompenzované, menovitý prúd od 20 A do 50 A. Časť 003: Svorky s metrickým závitom. Norma na výrobok

Release Date: 01.01.2001

31 1742 Valid

Letectvo. Jednopólové ističe, tepelne kompenzované, menovitý prúd od 1 A do 25 A, vypínacia schopnosť 65/n/1 000 A max. Časť 003: Svorky s metrickým závitom. Norma na výrobok

Release Date: 01.01.2001

31 1743 Valid

Letectvo. Trojpólové ističe, tepelne kompenzované, menovitý prúd od 2 A do 25 A, vypínacia schopnosť 65/n. Časť 003: Svorky s metrickým závitom. Norma na výrobok

Release Date: 01.01.2001

Dotaz zabral 0,418s.