Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search

Zoznam vybraných noriem

ICS: 29.240.20

Počet záznamov: 191

Back
35 9724 Valid

Práce pod napätím. Skúšačky napätia. Časť 3: Skúšačky dvojpólového typu na nízke napätie

Vydanie: 01.06.2015

35 9736 Valid

Práce pod napätím. Fázovacie súpravy. Časť 1: Kapacitný typ na používanie pri striedavom napätí nad 1 kV

Vydanie: 01.06.2015

35 9736 Valid

Práce pod napätím. Fázovacie súpravy. Časť 2: Odporový typ na používanie pri striedavom napätí od 1 kV do 36 kV

Vydanie: 01.06.2015

33 3300 Valid

Vonkajšie elektrické vedenia so striedavým napätím nad 1 kV. Časť 2-19: Národné normatívne hľadiská (NNA) pre ČESKÚ REPUBLIKU (založené na EN 50341-1: 2012)

Vydanie: 01.10.2015

35 9728 Valid

Práce pod napätím. Minimálne vzdialenosti priblíženia pri striedavých sieťach v rozsahu napätia 72,5 kV až 800 kV. Metóda výpočtu

Vydanie: 01.05.2016

33 3300 Valid

Vonkajšie elektrické vedenia so striedavým napätím nad 1 kV. Časť 2-22: Národné normatívne hľadiská (NNA) pre Poľsko (založené na EN 50341-1: 2012)

Vydanie: 01.10.2016

33 3020 Valid

Skratové prúdy v trojfázových sústavách striedavého prúdu. Časť 0: Výpočet prúdov

Vydanie: 01.10.2016

92 1101 Valid

Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Časť 2: Nízkonapäťové rozvádzače

Vydanie: 01.12.2016

92 1101 Valid

Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Časť 4: Skrine s požiarnou odolnosťou na nízkonapäťové rozvádzače

Vydanie: 01.12.2016

33 3300 Valid

Vonkajšie elektrické vedenia so striedavým napätím nad 1 kV. Časť 2-23: Národné normatívne hľadiská (NNA) pre SLOVENSKO (založené na EN 50341-1: 2012)

Vydanie: 01.01.2017

34 8054 Valid

Kompozitné závesné izolátory pre vonkajšie vedenia s menovitým napätím nad 1 000 V. Časť 1: Normalizované triedy pevnosti a koncové armatúry

Vydanie: 01.01.2017

33 3300 Valid

Vonkajšie elektrické vedenia so striedavým napätím nad 1 kV. Časť 2-18: Národné normatívne hľadiská (NNA) pre ŠVÉDSKO (založené na EN 50341-1: 2012)

Vydanie: 01.08.2017

33 3300 Valid

Vonkajšie elektrické vedenia so striedavým napätím nad 1 kV. Časť 2-16: Národné normatívne hľadiská (NNA) pre NÓRSKO (založené na EN 50341-1: 2012)

Vydanie: 01.08.2017

33 3300 Valid

Vonkajšie elektrické vedenia so striedavým napätím nad 1 kV. Časť 2-13: Národné normatívne hľadiská (NNA) pre TALIANSKO (založené na EN 50341-1: 2012)

Vydanie: 01.08.2017

33 3300 Valid

Vonkajšie elektrické vedenia so striedavým napätím nad 1 kV. Časť 2-6: Národné normatívne hľadiská (NNA) pre ŠPANIELSKO (založené na EN 50341-1: 2012)

Vydanie: 01.08.2017

33 3300 Valid

Vonkajšie elektrické vedenia so striedavým napätím nad 1 kV. Časť 2-5: Národné normatívne hľadiská (NNA) pre DÁNSKO (založené na EN 50341-1: 2012)

Vydanie: 01.08.2017

35 9711 Valid

Práce pod napätím. Izolačné trubice plnené penou a plné tyče. Trubice a tyče kruhového prierezu

Vydanie: 01.08.2017

33 3300 Valid

Vonkajšie elektrické vedenia so striedavým napätím nad 1 kV. Časť 2-9: Národné normatívne hľadiská (NNA) pre Veľkú Britániu a Severné Írsko (založené na EN 50341-1: 2012)

Vydanie: 01.09.2017

33 3300 Valid

Vonkajšie elektrické vedenia so striedavým napätím nad 1 kV. Časť 2-13: Národné normatívne hľadiská (NNA) pre TALIANSKO (založené na EN 50341-1: 2012)

Vydanie: 01.12.2017

33 3300 Valid

Vonkajšie elektrické vedenia so striedavým napätím nad 1 kV. Časť 2-8: Národné normatívne hľadiská (NNA) pre Francúzsko (založené na EN 50341-1: 2012)

Vydanie: 01.03.2018

33 3300 Valid

Vonkajšie elektrické vedenia so striedavým napätím nad 1 kV. Časť 2-9: Národné normatívne hľadiská (NNA) pre Veľkú Britániu a Severné Írsko (založené na EN 50341-1: 2012)

Vydanie: 01.03.2019

Dotaz zabral 0,412s.