Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 33.020

Number of records: 486

Back
87 0107 Valid

Koncové zariadenia (TE). Medzinárodná videotexová spolupráca medzi prestupnými sieťovými uzlami (T/TE 06-22)

Release Date: 01.01.1994

87 0100 Valid

Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Smerovanie podporované užívateľskou časťou signalizačného systému č. 7 (ISUP). Služby 1 verzie

Release Date: 01.02.1994

87 0019 Valid

Technické vybavenie (EE). Podmienky a skúšky prostredia pre telekomunikačné zariadenia. Časť 1-1: Klasifikácia podmienok prostredia. Skladovanie

Release Date: 01.02.1994

87 0019 Valid

Technické vybavenie (EE). Podmienky a skúšky prostredia pre telekomunikačné zariadenia. Časť 1-2: Klasifikácia podmienok prostredia. Doprava

Release Date: 01.02.1994

87 0019 Valid

Technické vybavenie (EE). Podmienky a skúšky prostredia pre telekomunikačné zariadenia. Časť 1-3: Klasifikácia podmienok prostredia. Stacionárne použitie na miestach chránených pred poveternostnými vplyvmi

Release Date: 01.02.1994

87 0019 Valid

Technické vybavenie (EE). Podmienky a skúšky prostredia pre telekomunikačné zariadenia. Časť 1-4: Klasifikácia podmienok prostredia. Stacionárne použitie na miestach nechránených pred poveternostnými vplyvmi

Release Date: 01.02.1994

87 0019 Valid

Technické vybavenie (EE). Podmienky a skúšky prostredia pre telekomunikačné zariadenia. Časť 1-5: Klasifikácia podmienok prostredia. Zariadenia na pozemných vozidlách

Release Date: 01.02.1994

87 0019 Valid

Technické vybavenie (EE). Podmienky a skúšky prostredia pre telekomunikačné zariadenia. Časť 1-6: Klasifikácia podmienok prostredia. Prostredie na lodiach

Release Date: 01.02.1994

87 0019 Valid

Technické vybavenie (EE). Podmienky a skúšky prostredia pre telekomunikačné zariadenia. Časť 1-7: Klasifikácia podmienok prostredia. Prenosné a nestacionárne použitie

Release Date: 01.02.1994

87 0119 Valid

Technické vybavenie (EE). Európska telekomunikačná norma. Praktická realizácia zariadení. Časť 1: Úvod a názvoslovie

Release Date: 01.10.1994

87 0119 Valid

Technické vybavenie (EE). Európska telekomunikačná norma. Praktická realizácia zariadení. Časť 2: Technické požiadavky na stojany a skrine

Release Date: 01.10.1994

87 0119 Valid

Technické vybavenie (EE). Európska telekomunikačná norma. Praktická realizácia zariadení. Časť 3: Technické požiadavky na univerzálne stojany a skrine

Release Date: 01.10.1994

87 0119 Valid

Technické vybavenie (EE). Európska telekomunikačná norma. Praktická realizácia zariadení. Časť 4: Technické požiadavky na rámy pre univerzálne stojany a skrine

Release Date: 01.10.1994

87 0127 Valid

Technické vybavenie (EE). Skúšky fyzicky veľkých telekomunikačných systémov na vyžarovanie

Release Date: 01.10.1994

87 0340 Valid

Rádiové zariadenia a systémy (RES). Elektromagnetická kompatibilita (EMC) prijímačov európskeho systému radiového prenosu správ (ERMES)

Release Date: 01.12.1995

87 0019 Valid

Technické vybavenie (EE). Podmienky a skúšky prostredia pre telekomunikačné zariadenia. Časť 1-0: Klasifikácia podmienok prostredia. Úvod

Release Date: 01.12.1995

87 0019 Valid

Technické vybavenie (EE). Podmienky a skúšky prostredia pre telekomunikačné zariadenia. Časť 2-0: Špecifikácia skúšok vplyvu prostredia. Úvod

Release Date: 01.12.1995

87 0019 Valid

Technické vybavenie (EE). Podmienky a skúšky prostredia pre telekomunikačné zariadenia. Časť 2-1: Špecifikácia skúšok vplyvu prostredia. Skladovanie

Release Date: 01.12.1995

87 0019 Valid

Technické vybavenia (EE). Podmienky a skúšky prostredia pre telekomunikačné zariadenia. Časť 2-2: Špecifikácia skúšok vplyvu prostredia. Doprava

Release Date: 01.12.1995

87 0019 Valid

Technické vybavenie (EE). Podmienky a skúšky prostredia pre telekomunikačné zariadenia. Časť 2-3: Špecifikácia skúšok vplyvu prostredia. Stacionárne použitie na miestach chránených pred poveternostnými vplyvmi

Release Date: 01.12.1995

87 0019 Valid

Technické vybavenie (EE). Podmienky a skúšky prostredia pre telekomunikačné zariadenia. Časť 2-4: Špecifikácia skúšok vplyvu prostredia. Stacionárne použitie na miestach nechránených pred poveternostnými vplyvmi

Release Date: 01.12.1995

Dotaz zabral 0,413s.