Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 35.100

Number of records: 616

Back
36 9001 Valid

Informačná technika. Názvoslovie. Časť 26: Architektúra OSI

Release Date: 01.03.1993

36 9615 Valid

Systémy na spracovanie informácií. Prepojenie otvorených systémov (OSI). Základný referenčný model. Časť 2: Bezpečnostná architektúra

Release Date: 01.12.1993

36 9617 Valid

Systémy na spracovanie informácií. Prepojenie otvorených systémov (OSI). Základný referenčný model. Časť 4: Základná štruktúra spracovania

Release Date: 01.12.1993

36 9641 Valid

Systémy na spracovanie informácií. Prepojenie otvorených systémov. Vnútorná organizácia sieťovej vrstvy

Release Date: 01.04.1994

87 0268 Valid

Hľadiská sietí (NA). Veľkomestská sieť (MAN). Vyhlásenie zhody implementácie protokolu (PICS)

Release Date: 01.06.1995

87 0269 Valid

Hľadiská sietí (NA). Veľkomestská sieť (MAN). Procedúra konvergencie fyzickej vrstvy (PLCP) pre 2,048 Mbit/s. Vyhlásenie zhody implementácie protokolu (PICS)

Release Date: 01.06.1995

87 0270 Valid

Hľadiská sietí (NA). Veľkomestská sieť (MAN). Procedúra konvergencie fyzickej vrstvy (PLCP) pre 34,368 Mbit/s. Vyhlásenie zhody implementácie protokolu (PICS)

Release Date: 01.06.1995

87 0271 Valid

Hľadiská sietí (NA). Veľkomestská sieť (MAN). Procedúra konvergencie fyzickej vrstvy (PLCP) pre 139,264 Mbit/s. Vyhlásenie zhody implementácie protokolu (PICS)

Release Date: 01.06.1995

87 0272 Valid

Hľadiská sietí (NA). Veľkomestská sieť (MAN). Procedúra konvergencie fyzickej vrstvy (PLCP) pre 155,520 Mbit/s. Systémy SDH založené na odporúčaniach CCITT G.707, G.708 a G.709. Vyhlásenie zhody implementácie protokolu (PICS)

Release Date: 01.06.1995

87 0273 Valid

Hľadiská sietí (NA). Veľkomestská sieť (MAN). Riadenie vrstvy ovládania prístupu k prenosovému prostrediu (MAC)

Release Date: 01.06.1995

87 0274 Valid

Hľadiská sietí (NA). Veľkomestská sieť (MAN). Špecifikácia požiadaviek na riadenie vrstvy ovládania prístupu k prenosovému prostrediu (MAC)

Release Date: 01.06.1995

87 0275 Valid

Hľadiská sietí (NA). Veľkomestská sieť (MAN). Prepájanie veľkomestských sietí (MAN)

Release Date: 01.06.1995

87 0278 Valid

Hľadiská sietí (NA). Podpora existujúcich služieb so zaručenou konštantnou bitovou rýchlosťou a určeným prenosovým oneskorením vo veľkomestskej sieti (MAN)

Release Date: 01.06.1995

36 9205 Valid

Informačné technológie. Telekomunikácie a informačná výmena medzi systémami. Použitie protokolu X.25 na poskytovanie sieťovej služby OSI so spojením

Release Date: 01.12.1997

36 9207 Valid

Informačné technológie. Prepojenie otvorených systémov (OSI). Definícia služby dátového spojenia

Release Date: 01.12.1997

36 9615 Valid

Informačné technológie. Prepojenie otvorených systémov (OSI). Základný referenčný model. Základný model

Release Date: 01.12.1997

36 9633 Valid

Informačné technológie. Prepojenie otvorených systémov (OSI). Definícia prezentačnej služby

Release Date: 01.12.1997

36 9634 Valid

Informačné technológie. Prepojenie otvorených systémov (OSI). Prezentačný protokol orientovaný na spojenie. Špecifikácia protokolu

Release Date: 01.12.1997

36 9647 Valid

Informačné technológie. Prepojenie otvorených systémov (OSI). Metodika a všeobecný rámec skúšania zhody OSI. Časť 1: Všeobecné pojmy

Release Date: 01.12.1997

36 9647 Valid

Informačné technológie. Prepojenie otvorených systémov (OSI). Metodika a všeobecný rámec skúšania zhody OSI. Časť 2: Špecifikácia abstraktného súboru skúšok

Release Date: 01.12.1997

36 9647 Valid

Informačné technológie. Prepojenie otvorených systémov (OSI). Metodika a všeobecný rámec skúšania zhody OSI. Časť 4: Skúšanie

Release Date: 01.12.1997

Dotaz zabral 0,408s.