Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 35.160

Number of records: 166

Back
36 9001 Valid

Počítače a systémy spracovania informácií. Kalkulačky. Názvoslovie

Release Date: 24.08.1990

36 9360 Valid

IEC 60821 VMEbus. Mikroprocesorová systémová zbernica pre 1 až 4 bytové údaje

Release Date: 01.08.2001

36 9309 Valid

Mikroprocesorová systémová zbernica. 8-bitové a 16-bitové dáta (MULTIBUS I). Časť 1: Popis funkcie s elektrickými a časovými špecifikáciami

Release Date: 01.01.2002

36 9309 Valid

Mikroprocesorová systémová zbernica. 8-bitové a 16-bitové dáta (MULTIBUS I). Časť 2: Popis mechanických častí a radenie vývodov pre konfiguráciu systémovej zbernice s hranovými konektormi (priamymi)

Release Date: 01.01.2002

36 9361 Valid

VSB IEC 60822. Paralelná podsystémová zbernica pre VMEbus IEC 60821

Release Date: 01.01.2002

18 4020 Valid

Priemyselné komunikačné siete. Špecifikácie prevádzkových zberníc. Časť 3-7: Definícia služieb údajovej vrstvy. Prvky typu 7

Release Date: 01.10.2008

18 4020 Valid

Priemyselné komunikačné siete. Špecifikácie prevádzkových zberníc. Časť 3-8: Definícia služieb údajovej vrstvy. Prvky typu 8

Release Date: 01.10.2008

18 4020 Valid

Priemyselné komunikačné siete. Špecifikácie prevádzkových zberníc. Časť 3-11: Definícia služieb údajovej vrstvy. Prvky typu 11

Release Date: 01.10.2008

18 4020 Valid

Priemyselné komunikačné siete. Špecifikácie prevádzkových zberníc. Časť 3-16: Definícia služieb údajovej vrstvy. Prvky typu 16

Release Date: 01.10.2008

18 4020 Valid

Priemyselné komunikačné siete. Špecifikácie prevádzkových zberníc. Časť 3-17: Definícia služieb údajovej vrstvy. Prvky typu 17

Release Date: 01.10.2008

18 4020 Valid

Priemyselné komunikačné siete. Špecifikácie prevádzkových zberníc. Časť 3-18: Definícia služieb údajovej vrstvy. Prvky typu 18

Release Date: 01.10.2008

18 4020 Valid

Priemyselné komunikačné siete. Špecifikácie prevádzkových zberníc. Časť 4-7: Špecifikácia protokolu údajovej vrstvy. Prvky typu 7

Release Date: 01.10.2008

18 4020 Valid

Priemyselné komunikačné siete. Špecifikácie prevádzkových zberníc. Časť 4-8: Špecifikácia protokolu údajovej vrstvy. Prvky typu 8

Release Date: 01.10.2008

18 4020 Valid

Priemyselné komunikačné siete. Špecifikácie prevádzkových zberníc. Časť 4-16: Špecifikácia protokolu údajovej vrstvy. Prvky typu 16

Release Date: 01.10.2008

18 4020 Valid

Priemyselné komunikačné siete. Špecifikácie prevádzkových zberníc. Časť 4-17: Špecifikácia protokolu údajovej vrstvy. Prvky typu 17

Release Date: 01.10.2008

18 4020 Valid

Priemyselné komunikačné siete. Špecifikácie prevádzkových zberníc. Časť 5-7: Definícia služieb aplikačnej vrstvy. Prvky typu 7

Release Date: 01.10.2008

18 4020 Valid

Priemyselné komunikačné siete. Špecifikácie prevádzkových zberníc. Časť 5-8: Definícia služieb aplikačnej vrstvy. Prvky typu 8

Release Date: 01.10.2008

18 4020 Valid

Priemyselné komunikačné siete. Špecifikácie prevádzkových zberníc. Časť 5-11: Špecifikácia protokolu údajovej vrstvy. Prvky typu 11

Release Date: 01.10.2008

18 4020 Valid

Priemyselné komunikačné siete. Špecifikácie prevádzkových zberníc. Časť 5-16: Definícia služieb aplikačnej vrstvy. Prvky typu 16

Release Date: 01.10.2008

18 4020 Valid

Priemyselné komunikačné siete. Špecifikácie prevádzkových zberníc. Časť 5-17: Definícia služieb aplikačnej vrstvy. Prvky typu 17

Release Date: 01.10.2008

18 4020 Valid

Priemyselné komunikačné siete. Špecifikácie prevádzkových zberníc. Časť 6-7: Špecifikácia protokolu aplikačnej vrstvy. Prvky typu 7

Release Date: 01.11.2008

Dotaz zabral 0,413s.