Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 47.020

Number of records: 458

Back
80 8590 Valid

Textilné laná. Zapletanie textilných lán

Release Date: 01.02.1996

32 6603 Valid

Elektrické inštalácie na lodiach. 301. časť: Zariadenie. Generátory a motory

Release Date: 01.03.1996

32 0816 Valid

Stavba lodí. Vnútrozemská plavba. Lodivodské plavidlá. Klasifikácia a hlavné požiadavky

Release Date: 01.09.1996

32 6603 Valid

Elektrické inštalácie na lodiach. 307. časť: Vybavenie - spotrebiče na kúrenie a varenie

Release Date: 01.10.1996

75 6915 Valid

Obsluha a údržba stokových sietí

Release Date: 01.11.1996

32 0012 Valid

Stavba lodí. Zobrazenie častí lodí na generálnych plánoch

Release Date: 01.11.1996

32 0053 Valid

Stavba lodí. Farby kontrolných svetelných ukazovateľov

Release Date: 01.11.1996

32 5031 Valid

Stavba lodí. Vnútrozemská plavba. Spojenia na odvádzanie olejovej zmesi a odpadovej vody

Release Date: 01.12.1996

32 2145 Valid

Stavba lodí a námorné konštrukcie. Priehľadné rotačné okná

Release Date: 01.12.1996

32 3100 Valid

Stavba lodí. Topológia konštrukčných prvkov lodného trupu. 1. časť: Poloha konštrukčných prvkov

Release Date: 01.01.1997

32 3100 Valid

Stavba lodí. Topológia konštrukčných prvkov lodného trupu. 2. časť: Popis konštrukčných prvkov

Release Date: 01.01.1997

32 3371 Valid

Spojenie medzi brehom a loďami Ro-Ro. Rozhranie medzi vstupnými terminálmi a loďami s priamymi kormovými alebo čelnými rampami

Release Date: 01.01.1997

32 3002 Valid

Stavba lodí a plávajúce námorné zariadenia. Lodné okná, bočné lodné okná. Slovník

Release Date: 01.01.1997

32 0016 Valid

Stavba lodí. Lode vnútrozemskej plavby. Zoznam technickej dokumentácie

Release Date: 01.02.1997

32 0471 Valid

Lode a plávajúce zariadenia. Člnové kontajnery 1. radu. Základné technické požiadavky

Release Date: 01.02.1997

32 6604 Valid

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 401: Inštalácia a skúška zmontovanej inštalácie

Release Date: 01.03.1997

32 0000 Valid

Lode a plávajúce zariadenia. Názvoslovie plavidiel a plavby

Release Date: 01.03.1997

32 0017 Valid

Stavba lodí a plávajúcich zariadení. Číslovanie priestorov a stavebných dielcov lodí

Release Date: 01.04.1997

32 2111 Valid

Stavba lodí a námorné konštrukcie. Ploché tesnenie kruhových a pravouhlých lodných okien

Release Date: 01.04.1997

32 3003 Valid

Magnetické kompasy a kompasnice pre námornú navigáciu. Slovník

Release Date: 01.08.1997

32 4512 Valid

Malé plavidlá so zabudovaným motorom. Konce vrtuľových hriadeľov a náboje s kužeľovitosťou 1:10 (ISO 4566:1992)

Release Date: 01.12.1997

Dotaz zabral 0,413s.