Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 47.020

Number of records: 458

Back
32 5007 Valid

Stavba lodí. Zvárané predelové priechodky pre oceľové potrubné vedenia - PN 6, PN 10 a PN 16

Release Date: 23.03.1998

32 6603 Valid

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 304: Vybavenie. Polovodičové meniče

Release Date: 01.10.1998

32 3006 Valid

Stavba lodí. Symboly pre buľvové čelá a dokormidlovacie zariadenia

Release Date: 01.10.1998

32 0011 Valid

Stavba lodí. Zariadenia na aktívne ovládanie prvkov plavidiel. Slovník

Release Date: 01.11.1998

32 3740 Valid

Stavba lodí. Navijaky vlečnej siete (ISO 6115:1988)

Release Date: 01.08.1999

32 3514 Valid

Lode pre vnútrozemskú plavbu. Lanové koše

Release Date: 01.11.1999

32 6604 Valid

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 401: Inštalácia a skúška zmontovanej inštalácie

Release Date: 01.01.2000

32 6781 Valid

Navigačný systém Decca. Prijímače pre lode. Minimálne požiadavky na funkčnú spôsobilosť. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok

Release Date: 01.01.2000

32 5515 Valid

Stavba lodí a plávajúce zariadenia. Horné kovanie nakladacieho výložníka. Typ s pevným spojením

Release Date: 01.04.2000

32 6603 Valid

Elektrické inštalácie na lodiach. 301. časť: Zariadenie. Generátory a motory

Release Date: 01.04.2000

32 6780 Valid

Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Globálny navigačný družicový systém (GNSS). Časť 2: Globálny navigačný systém (GLONASS). Prijímacie zariadenie. Požiadavky na funkčnú spôsobilosť, skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok

Release Date: 01.07.2000

32 5012 Valid

Stavba lodí. Ventilácia strojovní na lodiach poháňaných vznetovým motorom. Požiadavky na navrhovanie a základné výpočty (ISO 8861:1998)

Release Date: 01.08.2000

32 6782 Valid

Navigačný systém Omega a diferenciálne prijímače Omega pre lode. Požiadavky na prevádzku a spôsobilosť. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok

Release Date: 01.09.2000

32 6610 Valid

Elektrické inštalácie na lodiach, pohyblivých a pevných pobrežných zariadeniach. Časť l: Postup výpočtu skratového prúdu v trojfázových striedavých sústavách

Release Date: 01.09.2000

32 3604 Valid

Stavba lodí. Závesné navijaky

Release Date: 01.11.2000

75 6915 Valid

Obsluha a údržba stokových sietí

Release Date: 01.12.2000

32 5204 Valid

Lode na vnútrozemskú plavbu. Prípojky na prečerpanie motorovej nafty

Release Date: 01.06.2001

32 6605 Valid

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 502: Tankové lode. Osobitné charakteristiky

Release Date: 01.08.2001

32 6789 Valid

Celosvetový námorný tiesňový a bezpečnostný systém (GMDSS). Časť 7: Lodný VHF rádiotelefónny vysielač a prijímač. Požiadavky na prevádzku a spôsobilosť, skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok

Release Date: 01.09.2001

32 6789 Valid

Celosvetový námorný tiesňový a bezpečnostný systém (GMDSS). Časť 8: Lodný strážny prijímač na príjem digitálnych selektívnych volaní (DSC) v námorných MF, MF/HF a VHF pásmach. Požiadavky na prevádzku a spôsobilosť, skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok

Release Date: 01.09.2001

32 6789 Valid

Celosvetový námorný tiesňový a bezpečnostný systém (GMDSS). Časť 9: Lodné vysielače a prijímače digitálnych selektívnych prenosov vhodných na telefonické spojenie, digitálne selektívne volanie (DSC) a úzkopásmový priamy záznam tlačou. Požiadavky na prevádzku a spôsobilosť, skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok

Release Date: 01.09.2001

Dotaz zabral 0,310s.