Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 47.020

Number of records: 458

Back
32 6789 Valid

Celosvetový námorný tiesňový a bezpečnostný systém (GMDSS). Časť 12: Prenosný dvojcestný VHF rádiotelefón pre záchranné člny. Požiadavky na prevádzku a spôsobilosť, skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok

Release Date: 01.09.2001

32 2101 Valid

Lode a námorná technológia. Vodotesné jednokrídlové oceľové dvere (ISO 6042:1998)

Release Date: 01.10.2001

32 2712 Valid

Lode na vnútrozemskú plavbu. Schody s uhlom sklonu od 30°do < 45°. Požiadavky, typy

Release Date: 01.10.2001

32 6787 Valid

Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Časť 1: Inštalácia lodného automatického systému odpovedača využívajúceho techniku digitálneho selektívneho volania (DSC) v pásme VHF. Požiadavky na prevádzku a funkčnú spôsobilosť, skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok

Release Date: 01.10.2001

32 6781 Valid

Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhrania. Časť 2: Jeden hovor (vysielač údajov) s mnohonásobným príjmom, prenos so zvýšenou rýchlosťou

Release Date: 01.10.2001

32 1515 Valid

Lode a námorná technológia. Malé vodotesné oceľové kryty otvorov nákladových priestorov (ISO 5778:1998)

Release Date: 01.10.2001

03 8380 Valid

Katódová ochrana oceľových konštrukcií plávajúcich vo voľnom mori

Release Date: 01.11.2001

32 6822 Valid

Lode a námorná technológia. Prijímač meteorologických máp (ISO 9876: 1997)

Release Date: 01.12.2001

32 6603 Valid

Elektrické inštalácie na lodiach. Časť 303: Zariadenie - Transformátory pre silnoprúdové a svetelné obvody

Release Date: 01.12.2001

32 5516 Valid

Stavba lodí a plávajúce zariadenia. Nakladacie výložníky a ich časti. Slovník

Release Date: 01.03.2002

32 2711 Valid

Lode na vnútrozemskú plavbu. Schody s uhlom sklonu od 45° do 60°. Požiadavky, typy

Release Date: 01.08.2002

32 2680 Valid

Lode na vnútrozemskú plavbu. Pevne nainštalované rebríkové zostavy s dĺžkou do 5 m

Release Date: 01.08.2002

32 6790 Valid

Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhrania. Časť 401: Viaceré vysielače údajov a viaceré prijímače údajov. Prepojenie lodného systému. Aplikačný profil

Release Date: 01.10.2002

32 6790 Valid

Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhrania. Časť 410: Viaceré vysielače údajov a viaceré prijímače údajov. Prepojenie lodného systému. Požiadavky na transportný profil a základný transportný profil

Release Date: 01.10.2002

32 6790 Valid

Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhrania. Časť 420: Viaceré vysielače údajov a viaceré prijímače údajov. Prepojenie lodného systému. Požiadavky na sprievodné normy a základné sprievodné normy

Release Date: 01.10.2002

32 6790 Valid

Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhrania. Časť 400: Viaceré vysielače údajov a viaceré prijímače údajov. Prepojenie lodného systému. Úvod a všeobecné zásady

Release Date: 01.12.2002

32 2140 Valid

Lode a námorné zariadenia. Pitná voda dodávaná na lode a námorné konštrukcie. Časť 1: Plánovanie a navrhovanie (ISO 15748-1:2002)

Release Date: 01.12.2002

32 2140 Valid

Lode a námorné zariadenia. Pitná voda dodávaná na lode a námorné konštrukcie. Časť 2: Metóda výpočtu (ISO 15748-2:2002)

Release Date: 01.12.2002

32 6777 Valid

Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok

Release Date: 01.04.2003

32 5921 Valid

Lode a námorná technológia. Ventilácia nákladných priestorov pre vozidlá poháňané spaľovacími motormi. Požiadavky na výpočet teoretického prívodu vzduchu (ISO 9785:2002)

Release Date: 01.07.2003

32 2715 Valid

Plavidlá vnútrozemskej plavby. Navijaky na prevádzku lodí. Bezpečnostné požiadavky

Release Date: 01.09.2003

Dotaz zabral 0,394s.