Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Vyhľadávanie technických noriem

Zoznam vybraných noriem

ICS: 47.060

Počet záznamov: 76

Späť

Platná

Vydanie: 01.08.1994

SK

Stavba lodí. Kormidelné zariadenie. Servomotory. Hodnoty krútiacich momentov

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.03.1995

SK

Stavba lodí. Vnútrozemské lode. Pevné palubné oceľové schody

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.04.1995

SK

Stavba lodí. Vnútrozemské lode. Otvorené záchranné veslové člny

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.04.1995

SK

Stavba lodí. Vnútrozemské lode. Palubné otvory

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.09.1996

SK

Stavba lodí. Vnútrozemská plavba. Lodivodské plavidlá. Klasifikácia a hlavné požiadavky

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.12.1996

SK

Stavba lodí. Vnútrozemská plavba. Spojenia na odvádzanie olejovej zmesi a odpadovej vody

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.12.1996

SK

Stavba lodí. Vnútrozemská plavba. Plťové záchranné telesá

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.02.1997

SK

Stavba lodí. Lode vnútrozemskej plavby. Zoznam technickej dokumentácie

Objednať normu

STN EN 526

32 8420

Platná

Vydanie: 01.10.1998

SK

Lode pre vnútrozemskú plavbu. Nástupné lávky s dĺžkou do 8 m. Požiadavky, typy

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.11.1999

SK

Lode pre vnútrozemskú plavbu. Lanové koše

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.05.2001

SK

Stavba lodí. Vnútrozemské lode. Matrosovova kotva

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.06.2001

SK

Lode na vnútrozemskú plavbu. Prípojky na prečerpanie motorovej nafty

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.10.2001

SK

Lode na vnútrozemskú plavbu. Schody s uhlom sklonu od 30°do < 45°. Požiadavky, typy

Objednať normu

STN EN 790

32 2711

Platná

Vydanie: 01.08.2002

EN

Lode na vnútrozemskú plavbu. Schody s uhlom sklonu od 45° do 60°. Požiadavky, typy

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.08.2002

EN

Lode na vnútrozemskú plavbu. Pevne nainštalované rebríkové zostavy s dĺžkou do 5 m

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.09.2003

SK

Plavidlá vnútrozemskej plavby. Navijaky na prevádzku lodí. Bezpečnostné požiadavky

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.12.2003

EN

Lode na vnútrozemskú plavbu. Prechody pre cestujúcich. Požiadavky, skúšky

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.02.2004

SK

Plavidlá vnútrozemskej plavby. Slovník

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.12.2004

SK

Lode vnútrozemskej plavby. Kotvové reťaze bez priečky. Reťazové články z oceľovej kruhovej tyče

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.12.2004

SK

Lode vnútrozemskej plavby. Vnútrozemské prístavy

Objednať normu

Dotaz zabral 0,398s.