Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 47.060

Number of records: 76

Back
32 3211 Valid

Stavba lodí. Kormidelné zariadenie. Servomotory. Hodnoty krútiacich momentov

Release Date: 01.08.1994

32 2710 Valid

Stavba lodí. Vnútrozemské lode. Pevné palubné oceľové schody

Release Date: 01.03.1995

32 0853 Valid

Stavba lodí. Vnútrozemské lode. Otvorené záchranné veslové člny

Release Date: 01.04.1995

32 2885 Valid

Stavba lodí. Vnútrozemské lode. Palubné otvory

Release Date: 01.04.1995

32 0816 Valid

Stavba lodí. Vnútrozemská plavba. Lodivodské plavidlá. Klasifikácia a hlavné požiadavky

Release Date: 01.09.1996

32 5031 Valid

Stavba lodí. Vnútrozemská plavba. Spojenia na odvádzanie olejovej zmesi a odpadovej vody

Release Date: 01.12.1996

32 8621 Valid

Stavba lodí. Vnútrozemská plavba. Plťové záchranné telesá

Release Date: 01.12.1996

32 0016 Valid

Stavba lodí. Lode vnútrozemskej plavby. Zoznam technickej dokumentácie

Release Date: 01.02.1997

32 8420 Valid

Lode pre vnútrozemskú plavbu. Nástupné lávky s dĺžkou do 8 m. Požiadavky, typy

Release Date: 01.10.1998

32 3514 Valid

Lode pre vnútrozemskú plavbu. Lanové koše

Release Date: 01.11.1999

32 2890 Valid

Stavba lodí. Vnútrozemské lode. Matrosovova kotva

Release Date: 01.05.2001

32 5204 Valid

Lode na vnútrozemskú plavbu. Prípojky na prečerpanie motorovej nafty

Release Date: 01.06.2001

32 2712 Valid

Lode na vnútrozemskú plavbu. Schody s uhlom sklonu od 30°do < 45°. Požiadavky, typy

Release Date: 01.10.2001

32 2711 Valid

Lode na vnútrozemskú plavbu. Schody s uhlom sklonu od 45° do 60°. Požiadavky, typy

Release Date: 01.08.2002

32 2680 Valid

Lode na vnútrozemskú plavbu. Pevne nainštalované rebríkové zostavy s dĺžkou do 5 m

Release Date: 01.08.2002

32 2715 Valid

Plavidlá vnútrozemskej plavby. Navijaky na prevádzku lodí. Bezpečnostné požiadavky

Release Date: 01.09.2003

32 8422 Valid

Lode na vnútrozemskú plavbu. Prechody pre cestujúcich. Požiadavky, skúšky

Release Date: 01.12.2003

32 0810 Valid

Plavidlá vnútrozemskej plavby. Slovník

Release Date: 01.02.2004

32 8233 Valid

Lode vnútrozemskej plavby. Kotvové reťaze bez priečky. Reťazové články z oceľovej kruhovej tyče

Release Date: 01.12.2004

32 8701 Valid

Lode vnútrozemskej plavby. Vnútrozemské prístavy

Release Date: 01.12.2004

32 8703 Valid

Lode vnútrozemskej plavby. Vybavenie kotvísk a prekladacích plôch

Release Date: 01.02.2005

Dotaz zabral 0,397s.