Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN ISO 5485

STN ISO 5485

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN ISO 5485
Validity: Valid
Number of pages: 8
Language:
SK
Paper: 9,70€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 8,73€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 9,70€
c) With ability to print and copy (printscreen) 12,61€
Slovak title Stavba lodí. Vnútrozemské lode. Pevné palubné oceľové schody
English title Shipbuilding. Inland vessels. Fixed steel deck stairs
Release Date: 01. 03. 1995
Date of withdrawal:
ICS: 47.020, 47.020.50, 47.060, 91.060.30
Sorting character/National clasification code 32 2710
Level of incorporation: idt ISO 5485:1986
Official Journal 01/95
Amendments
Replaced by:
Repleces:
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Táto norma určuje technické požiadavky a hlavné rozmery pre pevné palubné oceľové schody, použité na vnútrozemských lodiach. Neplatí pre schody vnútorných priestorov, mimobočné schody, núdzové a špeciálne schody.