Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 47.080

Number of records: 260

Back
32 8622 Valid

Nafukovacie člny. Časť 3: Člny s dĺžkou trupu menšou ako 8 m s výkonom motora 15 kW a viac (ISO 6185-3: 2014)

Release Date: 01.05.2019

32 0871 Valid

Malé plavidlá. Konštrukcia trupu a dimenzovanie. Časť 2: Materiály: Materiály jadier na sendvičové konštrukcie, vložené materiály (ISO 12215-2: 2002)

Release Date: 01.05.2019

32 0871 Valid

Malé plavidlá. Konštrukcia trupu a dimenzovanie. Časť 6: Stavebné zostavy a detaily (ISO 12215-6: 2008)

Release Date: 01.05.2019

32 0871 Valid

Malé plavidlá. Konštrukcia trupu a dimenzovanie. Časť 8: Kormidlá (ISO 12215-8: 2009 vrátane Cor. 1: 2010)

Release Date: 01.05.2019

32 0871 Valid

Malé plavidlá. Konštrukcia trupu a dimenzovanie. Časť 9: Výčnelky plachtových plavidiel (ISO 12215-9: 2012)

Release Date: 01.05.2019

32 0868 Valid

Malé plavidlá. Grafické značky (ISO 11192: 2005)

Release Date: 01.05.2019

32 0871 Valid

Malé plavidlá. Konštrukcia trupu a dimenzovanie. Časť 1: Materiály: Termosetické živice, sklovláknová výstuž, referenčný laminát (ISO 12215-1: 2000)

Release Date: 01.05.2019

32 0871 Valid

Malé plavidlá. Konštrukcia trupu a dimenzovanie. Časť 5: Navrhovanie tlakov pre monotrupy, navrhovanie napätí, určovanie rozmerov stavebných prvkov (ISO 12215-5: 2019)

Release Date: 01.12.2019

32 3111 Valid

Malé plavidlá. Príručka používateľa (ISO 10240: 2019)

Release Date: 01.07.2020

32 0892 Valid

Malé plavidlá. Vetranie priestorov s benzínovým motorom a/alebo benzínovou nádržou (ISO 11105: 2020)

Release Date: 01.10.2020

32 5141 Valid

Malé plavidlá. Drenážne čerpadlové sústavy (ISO 15083: 2020)

Release Date: 01.10.2020

32 0886 Valid

Malé plavidlá. Elektrické/elektronické ovládanie kormidla (manévrovania, kormidlovania), radenia rýchlosti (zmeny rýchlosti) a škrtiacej klapky (ISO 25197: 2020)

Release Date: 01.10.2020

32 0861 Valid

Malé plavidlá. Zorné pole z miesta kormidla (ISO 11591: 2020)

Release Date: 01.04.2021

32 0871 Valid

Malé plavidlá. Konštrukcia trupu a dimenzovanie. Časť 10: Zaťaženie a príslušenstvo takeláže plachetníc (ISO 12215-10: 2020)

Release Date: 01.05.2021

32 0871 Valid

Malé plavidlá. Konštrukcia trupu a dimenzovanie. Časť 7: Určovanie zaťaženia viactrupových plavidiel a rozmerov použitím ISO 12215-5 (ISO 12215-7: 2020)

Release Date: 01.05.2021

32 0865 Valid

Malé plavidlá. Hlavné údaje (ISO 8666: 2020)

Release Date: 01.06.2021

32 4140 Valid

Malé plavidlá. Zabudované vznetové motory. Palivové, olejové a elektrické súčasti namontované na motore (ISO 16147: 2020)

Release Date: 01.07.2021

32 0867 Valid

Malé plavidlá. Kormidlové kolesá (ISO 23411: 2020)

Release Date: 01.07.2021

32 5024 Valid

Malé plavidlá. Kohúty a trupové priechodky (ISO 9093: 2020)

Release Date: 01.07.2021

32 2200 Valid

Malé plavidlá. Palivové hadice s požiarnou odolnosťou (ISO 7840: 2021)

Release Date: 01.08.2021

32 5523 Valid

Malé plavidlá. Palivové hadice bez požiarnej odolnosti (ISO 8469: 2021)

Release Date: 01.08.2021

Dotaz zabral 0,400s.