Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 55.020

Number of records: 214

Back
77 0410 Valid

Obaly odolávajúce deťom. Požiadavky a postupy skúšania opätovne uzatvárateľných obalov (ISO 8317: 2015)

Release Date: 01.11.2016

77 3040 Valid

Obaly. Obalový dizajn. Jednoduché otváranie (ISO 17480: 2015)

Release Date: 01.04.2019

77 7020 Valid

Obaly. Požiadavky na meranie a určenie štyroch ťažkých kovov a iných nebezpečných látok v obaloch a ich uvoľňovanie do životného prostredia. Časť 2: Požiadavky na meranie a určenie nebezpečných látok v obaloch a ich uvoľňovanie do životného prostredia

Release Date: 01.12.2019

77 8004 Valid

Obaly. Prvky na overovanie neoprávnenej manipulácie obalov pre lieky (ISO 21976: 2018)

Release Date: 01.01.2021

77 0619 Valid

Prepravné obaly na nebezpečné veci. Obaly, stredne veľké nádoby na voľne ložené látky (IBC) a veľké obaly na nebezpečné veci. Návod na aplikáciu ISO 9001 (ISO 16106: 2020)

Release Date: 01.02.2021

38 0001 Valid

Energetické audity. Časť 4: Doprava

Release Date: 01.11.2022

77 0608 Valid

Obaly. Prepravné obaly na nebezpečné veci. Skúšobné metódy (ISO 16495: 2022, opravená verzia 2023-04)

Release Date: 01.12.2022

28 8001 Valid

Systémy Hyperloop

Release Date: 01.04.2023

77 0418 Valid

Obaly. Obaly odolávajúce deťom. Požiadavky a skúšobné postupy na opätovne neuzatvárateľné obaly na nefarmaceutické výrobky (ISO 28862: 2018)

Release Date: 01.08.2023

77 0417 Valid

Opätovne neuzatvárateľné obaly na farmaceutické výrobky odolávajúce deťom. Požiadavky a skúšanie (ISO 14375: 2018)

Release Date: 01.08.2023

77 0608 Valid

Obaly. Prepravné obaly na nebezpečné veci. Skúšobné metódy (ISO 16495: 2022, opravená verzia 2023-04)

Release Date: 01.04.2024

49 0006 Withdrawn

Názvoslovie v drevárskom priemysle. Názvoslovie drevených obalov

Release Date: 23.07.1975

77 0133 Withdrawn

Zásady navrhovania systémov poddajnej fixácie výrobkov v obaloch

Release Date: 10.11.1976

77 0471 Withdrawn

Stanovenie ochrannej účinnosti spotrebiteľského balenia proti vzdušnej vlhkosti

Release Date: 17.11.1976

77 0190 Withdrawn

Zásady balenia do nevratných lepenkových debien

Release Date: 09.02.1977

77 0651 Withdrawn

Skúšanie prepravného balenia horizontálnymi nárazmi na železničnom voze

Release Date: 27.05.1977

77 0231 Withdrawn

Atmosférické skúšky obalov a balenia

Release Date: 06.07.1977

77 0232 Withdrawn

Stanovenie priepustnosti polotuhých a tuhých obalov pre vodnú paru

Release Date: 06.07.1977

77 0637 Withdrawn

Skúšanie prepravného balenia v rotačnom bubne

Release Date: 02.03.1978

77 0104 Withdrawn

Spotrebiteľské obaly na ochranné balenie

Release Date: 31.07.1978

77 0105 Withdrawn

Prepravné obaly a fixačné systémy na ochranné balenie

Release Date: 31.07.1978

Dotaz zabral 0,323s.