Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search

Zoznam vybraných noriem

ICS: 55.020

Počet záznamov: 214

Back
77 7004 Valid

Obaly. Požiadavky na použitie európskych noriem v oblasti obalov a odpadu z obalov

Vydanie: 01.01.2005

77 7005 Valid

Obaly. Špecifické požiadavky na výrobu a zloženie. Prevencia znížením zdrojov

Vydanie: 01.01.2005

77 7006 Valid

Obaly. Opätovné použitie

Vydanie: 01.01.2005

77 7007 Valid

Obaly. Požiadavky na obaly zhodnotiteľné materiálovou recykláciou

Vydanie: 01.01.2005

77 7008 Valid

Obaly. Požiadavky na energeticky zhodnotiteľné obaly vrátane špecifikácie minimálnej nízkokalorickej výhrevnosti

Vydanie: 01.01.2005

77 7003 Valid

Obaly. Opätovné použitie. Metódy hodnotenia výkonnosti systému na opätovné použitie

Vydanie: 01.08.2005

77 0618 Valid

Obaly. Prepravné obaly na nebezpečné veci. Materiály z recyklovaných plastov (ISO 16103: 2005)

Vydanie: 01.03.2006

77 7009 Valid

Obaly. Požiadavky na obaly zhodnotiteľné kompostovaním a biodegradáciou. Skúšobná schéma a kritériá hodnotenia na konečnú prijateľnosť obalov

Vydanie: 01.04.2006

77 8003 Valid

Obaly. Manažérstvo hygieny pri výrobe obalov na požívatiny. Požiadavky

Vydanie: 01.09.2008

77 7011 Valid

Obaly. Materiálová recyklácia. Správa o požiadavkách na látky a materiály na predchádzanie trvalému obmedzovaniu recyklácie

Vydanie: 01.02.2009

77 7013 Valid

Obaly. Správa o kritériách a metodikách analýzy životného cyklu obalov (CEN/TR 13910: 2010)

Vydanie: 01.12.2010

77 4011 Valid

Obaly. Obaly odolávajúce deťom. Mechanické skúšobné metódy na opätovne uzatvárateľné obalové systémy odolávajúce deťom (ISO 13127: 2012)

Vydanie: 01.04.2013

77 0607 Valid

Obaly. Prepravné obaly na nebezpečné veci. Skúška chemickej znášanlivosti plastových obalov a nádob IBC (ISO 13274: 2013)

Vydanie: 01.02.2014

95 2091 Valid

Mechanické bezpečnostné plomby. Kategorizácia spoľahlivosti

Vydanie: 01.03.2014

77 0607 Valid

Obaly. Prepravné obaly na nebezpečné veci. Skúška chemickej znášanlivosti plastových obalov a nádob IBC (ISO 13274: 2013)

Vydanie: 01.09.2014

77 3046 Valid

Obaly. Braillovo písmo na obaloch liečivých produktov (ISO 17351: 2013)

Vydanie: 01.02.2015

77 0051 Valid

Obaly. Distribučné obaly. Grafické značky pre manipuláciu a skladovanie obalov (ISO 780: 2015)

Vydanie: 01.11.2016

77 0410 Valid

Obaly odolávajúce deťom. Požiadavky a postupy skúšania opätovne uzatvárateľných obalov (ISO 8317: 2015)

Vydanie: 01.11.2016

77 3040 Valid

Obaly. Obalový dizajn. Jednoduché otváranie (ISO 17480: 2015)

Vydanie: 01.04.2019

77 7020 Valid

Obaly. Požiadavky na meranie a určenie štyroch ťažkých kovov a iných nebezpečných látok v obaloch a ich uvoľňovanie do životného prostredia. Časť 2: Požiadavky na meranie a určenie nebezpečných látok v obaloch a ich uvoľňovanie do životného prostredia

Vydanie: 01.12.2019

77 8004 Valid

Obaly. Prvky na overovanie neoprávnenej manipulácie obalov pre lieky (ISO 21976: 2018)

Vydanie: 01.01.2021

Dotaz zabral 0,397s.