Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Vyhľadávanie technických noriem

Zoznam vybraných noriem

ICS: 71.100.20

Počet záznamov: 36

Späť

Platná

Vydanie: 26.05.1983

CS

Acetylén potrubný a rozpustený (Dissousplyn)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 04.02.1986

CS

Dusík kvapalný

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.02.2000

CS

Kvalita vody na analytické účely. Špecifikácia a skúšobné metódy (ISO 3696:1987)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.02.2000

SK

Kvalita vody na analytické účely. Špecifikácia a skúšobné metódy (ISO 3696:1987)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.11.2001

CS

Fľaše na prepravu plynov. Plyny a zmesi plynov. Časť 1: Vlastnosti čistých plynov

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.07.2009

SK

Zváracie materiály. Plyny a zmesi plynov na tavné zváranie a príbuzné procesy (ISO 14175: 2008)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.02.2018

EN

Fľaše na plyn. Plyny a zmesi plynov. Stanovenie potenciálnej horľavosti a oxidačnej schopnosti na výber výstupov ventilov fliaš (ISO 10156: 2017)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.08.2020

EN

Pripájacie zariadenia na tankovanie plynného vodíka do pozemných vozidiel (ISO 17268: 2020)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.12.2020

EN

Plynný vodík. Fľaše a tuby pre stacionárne sklady

Objednať normu Náhľad do normy

Platná

Vydanie: 01.04.2021

EN

Plynové tlakové fľaše. Plyny a zmesi plynov. Stanovenie toxicity pri výbere výstupov z ventilov tlakových fliaš (ISO 10298: 2018)

Objednať normu Náhľad do normy

Platná

Vydanie: 01.05.2021

EN

Vonkajšie vodíkové čerpacie stanice na výdaj plynného vodíka obsahujúce plniace protokoly

Objednať normu Náhľad do normy

Platná

Vydanie: 01.09.2022

EN

Fľaše na plyny. Plyny a zmesi plynov. Stanovenie leptavosti pri výbere výstupu z ventilov tlakových fliaš (ISO 13338: 2022)

Objednať normu Náhľad do normy

Platná

Vydanie: 01.12.2022

EN

Plynové tlakové fľaše. Plyny a zmesi plynov. Stanovenie toxicity pri výbere výstupov z ventilov tlakových fliaš (ISO 10298: 2018/Amd 1: 2021)

Objednať normu Náhľad do normy

Zrušená

Vydanie: 21.11.1977

CS

Dusík plynný stlačený

Objednať normu

Zrušená

Vydanie: 14.12.1979

CS

Argón plynný stlačený

Objednať normu

Zrušená

Vydanie: 01.08.1981

Argón plynný stlačený

Objednať normu

Zrušená

Vydanie: 01.08.1981

Dusík plynný stlačený

Objednať normu

Zrušená

Vydanie: 20.05.1982

CS

Vodík plynný stlačený

Objednať normu

Zrušená

Vydanie: 27.12.1983

CS

Kyslík plynný stlačený

Objednať normu

Zrušená

Vydanie: 08.05.1985

CS

Kyslík kvapalný

Objednať normu

Dotaz zabral 0,409s.