Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search

Zoznam vybraných noriem

ICS: 77.150.30

Počet záznamov: 79

Back
74 7705 Valid

Strešné výrobky z kovového plechu. Špecifikácie na celoplošne podopierané strešné prvky z medeného plechu

Vydanie: 01.10.2001

42 3070 Valid

Meď a zliatiny medi. Stanovenie zvyškových napätí v krajnej oblasti úzkej pásky

Vydanie: 01.12.2001

42 3000 Valid

Meď a zliatiny medi. Určenie medze pružnosti v ohybe pások

Vydanie: 01.01.2002

42 1507 Valid

Meď a zliatiny medi. Vodivé pásy na súbory prívodov

Vydanie: 01.11.2002

42 1550 Valid

Meď a zliatiny medi. Hrubé plechy, plechy a kotúče na bojlery, tlakové nádoby a zásobníky teplej vody (obsahuje Zmenu A1:2000)

Vydanie: 01.03.2003

42 8719 Valid

Meď zliatiny medi. Medené rúry izolované pevnou látkou

Vydanie: 01.05.2003

42 8610 Valid

Meď a zliatiny medi. Tyč a drôt na zváranie a spájkovanie

Vydanie: 01.01.2004

42 1508 Valid

Meď a zliatiny medi. Elektrolyticky pocínované pásy

Vydanie: 01.01.2005

42 3072 Valid

Meď a zliatiny medi. Zisťovanie napätia v ťahu. Skúška s 5 % roztokom amoniaku

Vydanie: 01.12.2006

42 0626 Valid

Meď a zliatiny medi. Metóda spaľovania na stanovenie uhlíka na vnútorných povrchoch medených potrubí alebo medených armatúr

Vydanie: 01.10.2009

42 8708 Valid

Meď a zliatiny medi. Žiarovo pocínované pásy

Vydanie: 01.03.2011

42 1511 Valid

Meď a zliatiny medi. Plechy a pásy na stavebné účely

Vydanie: 01.05.2012

42 1525 Valid

Meď a zliatiny medi. Bezšvové okrúhle rúry na výmenníky tepla

Vydanie: 01.11.2012

42 1529 Valid

Meď a zliatiny medi. Valcované bezšvové rúry s rebrovaním na výmenníky tepla

Vydanie: 01.11.2012

42 3071 Valid

Meď a zliatiny medi. Odlievané netvárnené medené výrobky

Vydanie: 01.04.2013

42 8703 Valid

Meď a zliatiny medi. Bezšvové medené kapilárne rúrky kruhového prierezu

Vydanie: 01.05.2013

42 3070 Valid

Meď a zliatiny medi. Medený drôt na ťahanie

Vydanie: 01.07.2013

42 8419 Valid

Meď a zliatiny medi. Medený okrúhly ťahaný drôt na výrobu elektrických vodičov

Vydanie: 01.12.2013

42 8716 Valid

Meď a zliatiny medi. Výrobky z medi s vysokou vodivosťou pre rúry, zariadenia z polovodičov a na používanie vo vákuu

Vydanie: 01.12.2013

42 1529 Valid

Meď a zliatiny medi. Medené hrubé plechy, plechy a pásy na elektrotechnické účely

Vydanie: 01.08.2014

42 1542 Valid

Meď a zliatiny medi. Výkovky

Vydanie: 01.12.2014

Dotaz zabral 0,323s.