Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 91.020

Number of records: 28

Back
73 4055 Valid

Výpočet obostavaného priestoru pozemných stavebných objektov

Release Date: 30.06.1962

73 6005 Valid

Priestorová úprava vedení technického vybavenia

Release Date: 30.01.1985

73 0422 Valid

Presnosť vytyčovania líniových a plošných stavebných objektov

Release Date: 13.10.1986

01 3419 Valid

Výkresy v stavebníctve. Vytyčovacie výkresy stavieb

Release Date: 31.08.1987

73 6005 Valid

Priestorová úprava vedení technického vybavenia

Release Date: 01.07.1988

73 6005 Valid

Priestorová úprava vedení technického vybavenia

Release Date: 01.09.1990

73 6005 Valid

Priestorová úprava vedení technického vybavenia

Release Date: 01.01.1992

73 6005 Valid

Priestorová úprava vedení technického vybavenia

Release Date: 01.11.1992

06 0220 Valid

Ústredné vykurovanie. Dynamické stavy

Release Date: 01.09.1995

73 0422 Valid

Presnosť vytyčovania líniových a plošných stavebných objektov

Release Date: 01.09.1999

73 6005 Valid

Priestorová úprava vedení technického vybavenia

Release Date: 01.08.2000

73 6005 Valid

Priestorová úprava vedení technického vybavenia

Release Date: 01.11.2001

01 3419 Valid

Výkresy v stavebníctve. Vytyčovacie výkresy stavieb

Release Date: 01.12.2001

73 0101 Valid

Predchádzanie zločinnosti. Územné plánovanie a navrhovanie budov. Časť 5: Čerpacie stanice pohonných hmôt

Release Date: 01.05.2010

73 0039 Valid

Navrhovanie objektov na poddolovanom území

Release Date: 01.04.2020

73 0101 Valid

Predchádzanie zločinnosti. Územné plánovanie a navrhovanie budov. Časť 6: Školy a vzdelávacie inštitúcie

Release Date: 01.11.2022

73 0101 Valid

Predchádzanie zločinnosti prostredníctvom navrhovania budov, územného plánovania a údržby mesta. Časť 2: Zásady a postup

Release Date: 01.04.2023

73 0420 Withdrawn

Presnosť vytyčovania stavebných objektov. Základné ustanovenia

Release Date: 13.10.1986

73 0421 Withdrawn

Presnosť vytyčovania stavebných objektov s priestorovou skladbou

Release Date: 13.10.1986

73 0420 Withdrawn

Presnosť vytyčovania stavebných objektov. Základné ustanovenia

Release Date: 01.10.1987

72 2905 Withdrawn

Azbestocementové rúry. Skúšobné metódy

Release Date: 18.05.1989

Dotaz zabral 0,411s.