Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search

Zoznam vybraných noriem

ICS: 91.020

Počet záznamov: 28

Back
73 4055 Valid

Výpočet obostavaného priestoru pozemných stavebných objektov

Vydanie: 30.06.1962

73 6005 Valid

Priestorová úprava vedení technického vybavenia

Vydanie: 30.01.1985

73 0422 Valid

Presnosť vytyčovania líniových a plošných stavebných objektov

Vydanie: 13.10.1986

01 3419 Valid

Výkresy v stavebníctve. Vytyčovacie výkresy stavieb

Vydanie: 31.08.1987

73 6005 Valid

Priestorová úprava vedení technického vybavenia

Vydanie: 01.07.1988

73 6005 Valid

Priestorová úprava vedení technického vybavenia

Vydanie: 01.09.1990

73 6005 Valid

Priestorová úprava vedení technického vybavenia

Vydanie: 01.01.1992

73 6005 Valid

Priestorová úprava vedení technického vybavenia

Vydanie: 01.11.1992

06 0220 Valid

Ústredné vykurovanie. Dynamické stavy

Vydanie: 01.09.1995

73 0422 Valid

Presnosť vytyčovania líniových a plošných stavebných objektov

Vydanie: 01.09.1999

73 6005 Valid

Priestorová úprava vedení technického vybavenia

Vydanie: 01.08.2000

73 6005 Valid

Priestorová úprava vedení technického vybavenia

Vydanie: 01.11.2001

01 3419 Valid

Výkresy v stavebníctve. Vytyčovacie výkresy stavieb

Vydanie: 01.12.2001

73 0101 Valid

Predchádzanie zločinnosti. Územné plánovanie a navrhovanie budov. Časť 5: Čerpacie stanice pohonných hmôt

Vydanie: 01.05.2010

73 0039 Valid

Navrhovanie objektov na poddolovanom území

Vydanie: 01.04.2020

73 0101 Valid

Predchádzanie zločinnosti. Územné plánovanie a navrhovanie budov. Časť 6: Školy a vzdelávacie inštitúcie

Vydanie: 01.11.2022

73 0101 Valid

Predchádzanie zločinnosti prostredníctvom navrhovania budov, územného plánovania a údržby mesta. Časť 2: Zásady a postup

Vydanie: 01.04.2023

73 0420 Withdraw

Presnosť vytyčovania stavebných objektov. Základné ustanovenia

Vydanie: 13.10.1986

73 0421 Withdraw

Presnosť vytyčovania stavebných objektov s priestorovou skladbou

Vydanie: 13.10.1986

73 0420 Withdraw

Presnosť vytyčovania stavebných objektov. Základné ustanovenia

Vydanie: 01.10.1987

72 2905 Withdraw

Azbestocementové rúry. Skúšobné metódy

Vydanie: 18.05.1989

Dotaz zabral 0,408s.