Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 91.060

Number of records: 840

Back
73 4110 Valid

Vysoké komíny murované

Release Date: 14.06.1960

13 6350 Valid

Kanalizačná liatina. Vidlicové stúpadlo do šachiet

Release Date: 22.01.1980

13 6351 Valid

Kanalizačná liatina. Kapsové stúpadlo do šachiet

Release Date: 31.01.1980

74 4507 Valid

Skušobné metódy podláh. Stanovenie protiklzných vlastností povrchu podláh

Release Date: 14.04.1981

01 3433 Valid

Výkresy pozemných stavieb. Kreslenie priestupov, výklenkov a drážok

Release Date: 16.03.1982

01 3431 Valid

Výkresy pozemných stavieb. Kreslenie striech

Release Date: 05.06.1985

73 4130 Valid

Schodištia a šikmé rampy. Základné ustanovenia

Release Date: 16.11.1985

73 0280 Valid

Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Kontrola presnosti rozmerov a tvarov stavebných dielcov

Release Date: 29.09.1986

74 7110 Valid

Bytové jadrá

Release Date: 16.03.1987

16 6003 Valid

Stavebné kovanie. Názvy a definície

Release Date: 10.08.1987

73 3610 Valid

Klampiarske práce stavebné

Release Date: 07.12.1987

74 7110 Valid

Bytové jadrá

Release Date: 01.02.1989

74 7110 Valid

Bytové jadrá

Release Date: 01.03.1989

74 6930 Valid

Podlahové rošty oceľové. Spoločné ustanovenia

Release Date: 01.01.1993

32 2710 Valid

Stavba lodí. Vnútrozemské lode. Pevné palubné oceľové schody

Release Date: 01.03.1995

73 6734 Valid

Uloženie a montáž kanalizačných potrubí z nemäkčeného polyvinylchloridu (PVC-U)

Release Date: 01.09.1996

32 2145 Valid

Stavba lodí a námorné konštrukcie. Priehľadné rotačné okná

Release Date: 01.12.1996

32 3002 Valid

Stavba lodí a plávajúce námorné zariadenia. Lodné okná, bočné lodné okná. Slovník

Release Date: 01.01.1997

75 5922 Valid

Vodárenstvo. Obsluha a údržba vodovodných potrubí verejných vodovodov

Release Date: 01.03.1997

74 6493 Valid

Metódy skúšania dverí. Skúška zmeny tuhosti dverových krídiel opakovaným krútením

Release Date: 01.04.1997

32 2111 Valid

Stavba lodí a námorné konštrukcie. Ploché tesnenie kruhových a pravouhlých lodných okien

Release Date: 01.04.1997

Dotaz zabral 0,398s.