Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 91.060.10

Number of records: 91

Back
73 0547 Valid

Tepelnotechnické vlastnosti budov. Určenie tepelného odporu metódou teplej komory s použitím meradla tepelného toku. Murivo

Release Date: 01.12.2000

72 2711 Valid

Skúšobné metódy na doplnkové stavebné dielce do muriva. Časť 2: Stanovenie súdržnosti vopred zhotovenej výstuže do ložných škár

Release Date: 01.09.2001

72 2711 Valid

Skúšobné metódy na doplnkové stavebné dielce do muriva. Časť 3: Stanovenie únosnosti v šmyku zváraných spojov vopred zhotovenej výstuže do ložných škár

Release Date: 01.09.2001

72 2711 Valid

Skúšobné metódy na doplnkové stavebné dielce do muriva. Časť 8: Stanovenie únosnosti a závislosti deformácie na zaťažení strmeňov stropníc

Release Date: 01.09.2001

72 2711 Valid

Skúšobné metódy na doplnkové stavebné dielce do muriva. Časť 10: Stanovenie únosnosti a závislosti deformácie na zaťažení konzoliek

Release Date: 01.09.2001

72 2711 Valid

Skúšobné metódy na doplnkové stavebné dielce do muriva. Časť 11: Stanovenie rozmerov a prevýšenia prekladov

Release Date: 01.12.2001

74 7002 Valid

Závesné steny. Vodotesnosť. Funkčné požiadavky a klasifikácia

Release Date: 01.12.2001

74 7003 Valid

Závesné steny. Vodotesnosť. Laboratórna skúška statickým tlakom

Release Date: 01.09.2002

74 7004 Valid

Závesné steny. Odolnosť proti zaťaženiu vetrom. Skúšobná metóda

Release Date: 01.09.2002

73 0579 Valid

Tepelnotechnické vlastnosti budov. Vzduchová priepustnosť stavebných prvkov a konštrukcií. Laboratórna skúšobná metóda

Release Date: 01.10.2002

74 7006 Valid

Závesné steny. Vodotesnosť. Skúška na mieste

Release Date: 01.06.2003

74 7717 Valid

Samonosný plech na strešnú krytinu, obvodový plášť a vnútorné obloženie. Špecifikácia výrobku a požiadavky

Release Date: 01.06.2006

72 2711 Valid

Skúšobné metódy na doplnkové stavebné dielce do muriva. Časť 8: Stanovenie únosnosti a závislosti deformácie na zaťažení strmeňov stropníc

Release Date: 01.11.2006

92 0214 Valid

Skúšky reakcie vonkajších obkladov stien na oheň. Časť 1: Skúška na vzorke stredných rozmerov

Release Date: 01.02.2010

92 0222 Valid

Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok požiarnej odolnosti. Časť 12: Nosné murované steny

Release Date: 01.09.2011

73 2823 Valid

Drevené konštrukcie. Skúšobné metódy. Výstužná pevnosť a tuhosť stenových panelov s dreveným rámom

Release Date: 01.11.2011

74 7721 Valid

Závesné steny. Vodotesnosť. Laboratórna skúška pôsobením dynamického tlaku vzduchu a vody

Release Date: 01.11.2011

72 3015 Valid

Betónové prefabrikáty. Stenové prvky (Konsolidovaný text)

Release Date: 01.03.2013

92 0810 Valid

Skúšanie požiarnej odolnosti nosných prvkov. Časť 1: Steny

Release Date: 01.05.2013

92 0810 Valid

Skúšanie požiarnej odolnosti nosných prvkov. Časť 1: Steny

Release Date: 01.08.2013

74 7723 Valid

Celoplošne podopierané plechy a pásy na strešnú krytinu, obvodový plášť a vnútorné obloženie. Špecifikácia výrobku a požiadavky

Release Date: 01.08.2013

Dotaz zabral 0,426s.