Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 1934

STN EN 1934

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN EN 1934
Validity: Valid
Number of pages: 28
Language:
SK
Paper: 14,10€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 12,69€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 14,10€
c) With ability to print and copy (printscreen) 18,33€
Slovak title Tepelnotechnické vlastnosti budov. Určenie tepelného odporu metódou teplej komory s použitím meradla tepelného toku. Murivo
English title Thermal performance of buildings. Determination of thermal resistance by hot box method using heat flow meter. Masonry
Release Date: 01. 12. 2000
Date of withdrawal:
ICS: 91.060.10, 91.080.30, 91.120.10
Sorting character/National clasification code 73 0547
Level of incorporation: idt EN 1934:1998
Official Journal 11/00
Amendments
Replaced by:
Repleces:
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Táto norma určuje zásady a kritériá, ktorým treba vyhvieť na určenie vlastností murovaných stien v podmienkach laboratórneho stacionárneho prechodu tepla v teplej komore.