Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 91.060.30

Number of records: 58

Back
74 4507 Valid

Skušobné metódy podláh. Stanovenie protiklzných vlastností povrchu podláh

Release Date: 14.04.1981

73 4130 Valid

Schodištia a šikmé rampy. Základné ustanovenia

Release Date: 16.11.1985

74 6930 Valid

Podlahové rošty oceľové. Spoločné ustanovenia

Release Date: 01.01.1993

32 2710 Valid

Stavba lodí. Vnútrozemské lode. Pevné palubné oceľové schody

Release Date: 01.03.1995

73 2821 Valid

Drevené konštrukcie. Skúšobné metódy. Nosné podlahy pri zaťažení

Release Date: 01.05.2001

74 4595 Valid

Dutinové podlahy

Release Date: 01.12.2001

74 4510 Valid

Zdvojené podlahy

Release Date: 01.12.2002

72 2480 Valid

Poterové materiály a podlahové potery. Termíny a definície

Release Date: 01.05.2003

74 4602 Valid

Napínané podhľady. Požiadavky a skúšobné metódy

Release Date: 01.06.2005

49 0025 Valid

Prefabrikované drevené schody. Mechanické skúšobné metódy

Release Date: 01.04.2008

49 0028 Valid

Tradičným spôsobom navrhované prefabrikované schody z rastlého dreva. Špecifikácie a požiadavky

Release Date: 01.09.2009

49 3802 Valid

Povalové rebríky. Požiadavky, označovanie a skúšanie (Konsolidovaný text)

Release Date: 01.11.2010

72 3011 Valid

Betónové prefabrikáty. Dutinové dosky (Konsolidovaný text)

Release Date: 01.04.2012

49 0024 Valid

Drevené schody. Terminológia

Release Date: 01.07.2014

49 0029 Valid

Drevené schody. Návrh konštrukcie. Metóda výpočtu

Release Date: 01.04.2015

01 1678 Valid

Akustika. Skúšobné predpisy na zavesené podhľady. Zvuková pohltivosť

Release Date: 01.09.2015

92 0810 Valid

Skúšanie požiarnej odolnosti nosných prvkov. Časť 2: Stropy a strechy

Release Date: 01.12.2015

74 4540 Valid

Zavesené podhľady. Požiadavky a skúšobné metódy

Release Date: 01.12.2015

92 0809 Valid

Skúšanie požiarnej odolnosti nenosných prvkov. Časť 2: Podhľady

Release Date: 01.06.2018

92 0220 Valid

Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok požiarnej odolnosti. Nenosné podhľady. Časť 7: Konštrukcie z kovových sendvičových panelov

Release Date: 01.11.2018

49 0150 Valid

Skúšobné metódy. Drevené podlahové systémy. Určenie vibračných vlastností.

Release Date: 01.05.2019

Dotaz zabral 0,436s.