Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 1992-1-2

STN EN 1992-1-2

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: STN EN 1992-1-2
Platnosť: Valid
Pages 88
language
SK
hard copy 28,80€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 25,92€
b) without ability to print, with ability to copy 28,80€
c) with ability to print and copy 37,44€
Slovak title Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné pravidlá. Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru
English title Eurocode 2: Design of concrete structures. Part 1-2: General rules. Structural fire design
Publication date 01. 11. 2007
Withdrawal date
ICS: 13.220.50, 91.010.30, 91.080.10
Triediaci znak: 73 1201
Úroveň zapracovania: idt EN 1992-1-2:2004
Vestník: 10/07
Amendments Zmena *NA V 07/08, Oprava *AC V 11/08, Zmena *A1 V 01/20
Replaced by
Nahradené normy: STN EN 1992-1-2:2005-04 (73 1201), STN P ENV 1992-1-2:2000-11 (73 1201), STN 73 1201:1986-08, STN 73 1202:1992-10, STN 73 1204:1986-04, STN 73 1205:1980-05, STN 73 1208:1986-09, STN 73 1230:1990-10, STN 73 1203:1991-03, STN 73 1211:1987-02, STN 73 1251:1969-03, STN 73 2001:1970-07
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Eurokód 2 platí pre navrhovanie betónových budov a inžinierskych stavieb. Spĺňa zásady a požiadavky týkajúce sa bezpečnosti a používateľom konštrukcií a zásady ich navrhovania a overenia, ktoré sú uvedené v EN 1990 - Zásady navrhovania konštrukcií.