Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 91.140.30

Number of records: 236

Back
12 7015 Valid

Energetická hospodárnosť budov. Vetranie budov. Časť 7: Metódy výpočtu na stanovenie prietokov vzduchu v budovách vrátane infiltrácie (Modul M5-5)

Release Date: 01.12.2017

12 7015 Valid

Energetická hospodárnosť budov. Vetranie budov. Časť 13: Výpočet chladiacich systémov (Modul M4-8). Všeobecne

Release Date: 01.12.2017

12 7015 Valid

Energetická hospodárnosť budov. Vetranie budov. Časť 9: Metódy výpočtu potreby energie pre chladiace systémy (Moduly M4-1, M4-4, M4-9). Všeobecne

Release Date: 01.12.2017

12 7015 Valid

Energetická hospodárnosť budov. Vetranie budov. Časť 14: Interpretácia požiadaviek v EN 16798-13. Výpočet chladiacich systémov (Modul M4-8). Všeobecne

Release Date: 01.12.2017

12 5003 Valid

Skúšobné metódy in situ pre filtračné systémy vzduchu s veľmi vysokou účinnosťou v priemyselných zariadeniach (ISO 16170: 2016, opravená verzia 2017-04)

Release Date: 01.12.2017

74 7301 Valid

Energetická hospodárnosť budov. Riadenie pre aplikácie HVAC. Časť 1: Elektronické zariadenia na individuálnu reguláciu miestnosti. Moduly M3-5, M4-5, M5-5

Release Date: 01.01.2018

12 7015 Valid

Energetická hospodárnosť budov. Vetranie budov. Časť 3: Vetranie nebytových budov. Všeobecné požiadavky na vetracie a klimatizačné systémy (Moduly M5-1, M5-4)

Release Date: 01.02.2018

12 7015 Valid

Energetická hospodárnosť budov. Vetranie budov. Časť 5-2: Metódy výpočtu potreby energie pre vetracie systémy (Moduly M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8). Metóda 2: Distribúcia a výroba

Release Date: 01.02.2018

92 0221 Valid

Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 1: Vzduchotechnické potrubia

Release Date: 01.05.2018

12 9005 Valid

Vetranie nemocníc. Koherentná hierarchická štruktúra a všeobecné termíny a definície pre normy súvisiace s vetraním nemocníc

Release Date: 01.09.2018

12 5002 Valid

Vysokoúčinné filtre a filtračné médiá na odlúčenie častíc zo vzduchu. Časť 4: Skúšobné metódy na stanovenie netesnosti filtračných prvkov skenovaním (ISO 29463-4: 2011)

Release Date: 01.05.2019

12 5002 Valid

Vysokoúčinné filtre a filtračné médiá na odlúčenie častíc zo vzduchu. Časť 3: Skúšobné médiá plochých filtrov (ISO 29463-3: 2011)

Release Date: 01.05.2019

12 5002 Valid

Vysokoúčinné filtre a filtračné médiá na odlúčenie častíc zo vzduchu. Časť 2: Produkcia aerosólu, meracie prístroje, štatistické určovanie častíc (ISO 29463-2: 2011)

Release Date: 01.05.2019

12 8023 Valid

Vetranie budov. Korekcia prietoku vzduchu s ohľadom na podmienky okolitého prostredia

Release Date: 01.05.2019

12 5004 Valid

Skúšobná metóda na meranie účinnosti filtračných médií na sférický nanomateriál. Časť 1: Častice veľkosti od 20 nm do 500 nm (ISO 21083-1: 2018)

Release Date: 01.06.2019

12 7073 Valid

Vetranie budov. Vzduchovody. Nekovové vzduchovody. Požiadavky a skúšobné metódy

Release Date: 01.06.2019

12 7005 Valid

Vetranie budov. Skúšanie vlastností súčastí alebo výrobkov na vetranie obytných priestorov. Časť 1: Externé a interné zariadenia na dopravu vzduchu

Release Date: 01.07.2019

12 7022 Valid

Vetranie budov. Výkonnostné a funkčné skúšky vetracích systémov pre obytné priestory

Release Date: 01.08.2019

12 5004 Valid

Skúšobná metóda na meranie účinnosti filtračných médií na sférický nanomateriál. Časť 2: Častice veľkosti od 3 nm do 30 nm (ISO/TS 21083-2: 2019)

Release Date: 01.08.2019

06 0237 Valid

Energetická hospodárnosť budov. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 4-5: Centralizované zásobovanie teplom a chladom, moduly M3-8-5, M4-8-5, M8-8-5, M11-8-5

Release Date: 01.02.2020

12 0003 Valid

Čistenie vzduchu a iných plynov. Terminológia (ISO 29464: 2017)

Release Date: 01.04.2020

Dotaz zabral 0,517s.