Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search

Zoznam vybraných noriem

ICS: 91.140.40

Počet záznamov: 183

Back
25 7868 Valid

Plynomery. Doplnkové funkcie

Vydanie: 01.07.2014

38 6407 Valid

Plynárenská infraštruktúra. Príručka na implementáciu funkčných noriem vypracovaných CEN/TC 234. Časť 2: Národné strany týkajúce sa noriem CEN/TC 234

Vydanie: 01.04.2015

38 6401 Valid

Rozvody technického plynu. Pokyny

Vydanie: 01.04.2015

25 7865 Valid

Plynomery. Prepočítavacie zariadenia. Časť 3: Počítač prietoku

Vydanie: 01.05.2016

38 6402 Valid

Plynové inštalácie v obytných objektoch. Bezpečnostné odporúčania

Vydanie: 01.05.2017

25 7862 Valid

Plynomery. Membránové plynomery

Vydanie: 01.01.2018

25 7863 Valid

Plynomery. Rotačné objemové plynomery

Vydanie: 01.08.2018

25 7864 Valid

Plynomery. Turbínové plynomery

Vydanie: 01.09.2018

25 7866 Valid

Ultrazvukové domové plynomery

Vydanie: 01.05.2019

06 1002 Valid

Európska norma na triedenie plynových spotrebičov podľa spôsobu privádzania spaľovacieho vzduchu a odvádzania spalín (typy spotrebičov)

Vydanie: 01.07.2020

25 7865 Valid

Plynomery. Prepočítavacie zariadenia. Časť 1: Prepočet objemu

Vydanie: 01.01.2022

06 1807 Valid

Bezpečnostné a ovládacie zariadenia horákov a spotrebičov na plynné alebo kvapalné palivá. Ovládacie funkcie v elektronických systémoch. Metódy klasifikácie a posudzovania

Vydanie: 01.02.2022

64 3042 Valid

Potrubné systémy z plastov na zásobovanie plynnými palivami. Polyetylén (PE). Časť 7: Odporúčania na posudzovanie zhody

Vydanie: 01.04.2022

06 1814 Valid

Bezpečnostné a ovládacie zariadenia horákov a spotrebičov na plynné alebo kvapalné palivá. Ovládacie funkcie v elektronických systémoch. Ovládacia funkcia teploty

Vydanie: 01.05.2022

06 1001 Valid

Skúšobné plyny. Skúšobné tlaky. Kategórie spotrebičov

Vydanie: 01.10.2022

25 7869 Valid

Plynomer. Plynomer založený na tepelnom hmotnostnom prietokomeri

Vydanie: 01.02.2023

38 6404 Valid

Plynárenská infraštruktúra. Definície tlakov v CEN/TC 234. Návod

Vydanie: 01.03.2024

13 7400 Withdraw

Drobná armatúra plynovodná. Plynové kohúty. Prehľad

Vydanie: 16.04.1966

13 7401 Withdraw

Drobná armatúra plynovodná. Plynové kohúty. Technické predpisy

Vydanie: 16.04.1966

13 7410 Withdraw

Drobná armatúra plynovodná. Plynové kohúty nátrubkové so štvorhranom pre kľúč

Vydanie: 16.04.1966

13 7411 Withdraw

Drobná armatúra plynovodná. Plynové kohúty s nátrubkom, so závitovou prípojkou a so štvorhranom pre kľúč

Vydanie: 16.04.1966

Dotaz zabral 0,326s.