Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search

Zoznam vybraných noriem

ICS: 91.200

Počet záznamov: 54

Back
73 0202 Valid

Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Základné ustanovenia

Vydanie: 30.09.1981

73 0221 Valid

Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Výpočet presnosti

Vydanie: 19.06.1984

73 0204 Valid

Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Zásady výpočtu

Vydanie: 28.06.1984

73 0212 Valid

Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Kontrola presnosti

Vydanie: 17.01.1985

73 0220 Valid

Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Navrhovanie presnosti stavebných objektov

Vydanie: 13.02.1985

73 0203 Valid

Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Funkčné tolerancie

Vydanie: 28.02.1985

73 0275 Valid

Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Kontrolné meranie líniových stavebných objektov

Vydanie: 11.04.1985

73 0225 Valid

Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Funkčné odchýlky pozemných stavieb

Vydanie: 11.08.1986

73 0280 Valid

Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Kontrola presnosti rozmerov a tvarov stavebných dielcov

Vydanie: 29.09.1986

73 0422 Valid

Presnosť vytyčovania líniových a plošných stavebných objektov

Vydanie: 13.10.1986

73 3610 Valid

Klampiarske práce stavebné

Vydanie: 07.12.1987

73 0270 Valid

Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Kontrola pozemných stavebných objektov

Vydanie: 14.05.1990

73 0275 Valid

Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Kontrolné meranie líniových stavebných objektov

Vydanie: 01.04.1991

73 0210 Valid

Geometrická presnosť vo výstavbe. Podmienky zhotovovania. Časť 1: Presnosť osadenia

Vydanie: 01.12.1992

73 0212 Valid

Geometrická presnosť vo výstavbe. Kontrola presnosti. Časť 6: Štatistická analýza a prebierka

Vydanie: 01.11.1993

73 0212 Valid

Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Kontrola presnosti

Vydanie: 25.11.1993

73 0422 Valid

Presnosť vytyčovania líniových a plošných stavebných objektov

Vydanie: 01.09.1999

73 3610 Valid

Klampiarske práce stavebné

Vydanie: 01.10.2001

73 0423 Valid

Metódy merania v stavebníctve. Vytyčovanie a meranie. Časť 2: Meračské značky

Vydanie: 01.01.2002

73 0225 Valid

Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Funkčné odchýlky pozemných stavieb

Vydanie: 01.04.2009

73 0090 Valid

Geotechnický prieskum

Vydanie: 01.11.2011

Dotaz zabral 0,419s.