Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN 73 0090

STN 73 0090

Späť

Pridať listinnú formu normy do košíka:

Pridať do košíka

Pridať elektronickú formu normy do košíka:

Pridať do košíka
Označenie: STN 73 0090
Platnosť: Platná
Počet strán: 8
Jazyk:
SK
Listinná verzia: 9,70€
Elektronická verzia: a) Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8,73€
b) Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9,70€
c) S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12,61€
Slovenský názov: Geotechnický prieskum
Anglický názov: Geotechnical investigations
Dátum vydania: 01. 11. 2011
Dátum zrušenia:
ICS: 91.200, 93.020
Triediaci znak: 73 0090
Úroveň zapracovania:
Vestník: 10/11
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN 73 0090:1962-12
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma stanovuje požiadavky na prieskum horninového prostredia, ktorý je súčasťou navrhovania geotechnických konštrukcií.Platí pre základy budov a inžinierskych konštrukcií.Na prieskum horninového prostredia podzemných, vodných, niektorých dopravných stavieb (tunely, letiská a pod.), zvláštne stavebné objekty a špeciálne geotechnické konštrukcie sa vzťahujú aj požiadavky v iných príslušných normách.