Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN 73 0090

STN 73 0090

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: STN 73 0090
Platnosť: Valid
Pages 8
language
SK
hard copy 9,70€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 8,73€
b) without ability to print, with ability to copy 9,70€
c) with ability to print and copy 12,61€
Slovak title Geotechnický prieskum
English title Geotechnical investigations
Publication date 01. 11. 2011
Withdrawal date
ICS: 91.200, 93.020
Triediaci znak: 73 0090
Úroveň zapracovania:
Vestník: 10/11
Amendments
Replaced by
Nahradené normy: STN 73 0090:1962-12
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma stanovuje požiadavky na prieskum horninového prostredia, ktorý je súčasťou navrhovania geotechnických konštrukcií.Platí pre základy budov a inžinierskych konštrukcií.Na prieskum horninového prostredia podzemných, vodných, niektorých dopravných stavieb (tunely, letiská a pod.), zvláštne stavebné objekty a špeciálne geotechnické konštrukcie sa vzťahujú aj požiadavky v iných príslušných normách.