Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 91.060.40

Number of records: 144

Back
73 4110 Valid

Vysoké komíny murované

Release Date: 14.06.1960

13 6350 Valid

Kanalizačná liatina. Vidlicové stúpadlo do šachiet

Release Date: 22.01.1980

13 6351 Valid

Kanalizačná liatina. Kapsové stúpadlo do šachiet

Release Date: 31.01.1980

75 5922 Valid

Vodárenstvo. Obsluha a údržba vodovodných potrubí verejných vodovodov

Release Date: 01.03.1997

44 6403 Valid

Banské požiarne vodovody. Všeobecné ustanovania

Release Date: 01.11.1997

73 0536 Valid

Akustika. Laboratórne skúšky emisie hluku z armatúr a zariadení používaných vo vodovodných inštaláciách. Časť 2: Montážne a prevádzkové podmienky výtokových ventilov a miešacích batérií (ISO 3822-2:1995)

Release Date: 02.09.1998

73 4209 Valid

Komíny. Požiadavky a skúšobné metódy na pálené/keramické komínové nadstavce

Release Date: 01.06.2004

73 4209 Valid

Komíny. Požiadavky a skúšobné metódy na pálené/keramické komínové nadstavce

Release Date: 01.10.2004

73 4212 Valid

Komíny. Metódy skúšania mrazuvzdornosti výrobkov na komíny

Release Date: 01.01.2005

73 4112 Valid

Samostatne stojace komíny. Časť 8: Navrhovanie a vyhotovenie konštrukcií stožiarov so zavesenými komínmi

Release Date: 01.12.2005

73 4112 Valid

Samostatne stojace komíny. Časť 5: Materiály na murované vložky. Špecifikácia výrobkov

Release Date: 01.01.2006

73 4112 Valid

Samostatne stojace komíny. Časť 4: Murované vložky. Navrhovanie a vyhotovenie

Release Date: 01.04.2006

73 4205 Valid

Komíny. Pálené/keramické prvky vonkajšieho plášťa pre komínové systémy. Požiadavky a skúšobné metódy

Release Date: 01.04.2006

73 4206 Valid

Komíny. Tepelnotechnické dynamické metódy výpočtu. Časť 3: Metódy na vývoj diagramov a tabuľky pre komíny s pripojením jedného spotrebiča palív

Release Date: 01.06.2006

73 4112 Valid

Samostatne stojace komíny. Časť 4: Murované vložky. Navrhovanie a vyhotovenie

Release Date: 01.02.2007

73 4112 Valid

Samostatne stojace komíny. Časť 5: Materiály na murované vložky. Špecifikácia výrobkov

Release Date: 01.02.2007

73 4203 Valid

Komíny. Pálené/keramické tvarovky na jednovrstvové komíny. Požiadavky a skúšobné metódy

Release Date: 01.06.2007

73 4218 Valid

Komíny. Požiadavky a skúšobné metódy na kovové komíny a materiálovo nezávislé vzduchové prieduchy pre uzavreté spotrebiče palív. Časť 1: Vertikálne vzduchovo-spalinové komínové nadstavce pre spotrebiče palív typu C6

Release Date: 01.07.2007

73 4112 Valid

Samostatne stojace komíny. Časť 1: Všeobecné požiadavky.

Release Date: 01.09.2007

73 4212 Valid

Komíny. Komínové systémy s keramickými prieduchmi. Časť 1: Požiadavky a skúšobné metódy na odolnosť proti samovznieteniu sadzí (Konsolidovaný text)

Release Date: 01.11.2007

73 4212 Valid

Komíny. Komínové systémy s pálenými (keramickými) komínovými vložkami. Časť 2: Požiadavky a skúšobné metódy vo vlhkom prostredí (Konsolidovaný text)

Release Date: 01.11.2007

Dotaz zabral 0,421s.