Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Vyhľadávanie technických noriem

Zoznam vybraných noriem

ICS: 91.060.40

Počet záznamov: 143

Späť

Platná

Vydanie: 14.06.1960

CS

Vysoké komíny murované

Objednať normu

Platná

Vydanie: 22.01.1980

SK

Kanalizačná liatina. Vidlicové stúpadlo do šachiet

Objednať normu

Platná

Vydanie: 31.01.1980

CS

Kanalizačná liatina. Kapsové stúpadlo do šachiet

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.03.1997

SK

Vodárenstvo. Obsluha a údržba vodovodných potrubí verejných vodovodov

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.11.1997

SK

Banské požiarne vodovody. Všeobecné ustanovania

Objednať normu

Platná

Vydanie: 02.09.1998

SK

Akustika. Laboratórne skúšky emisie hluku z armatúr a zariadení používaných vo vodovodných inštaláciách. Časť 2: Montážne a prevádzkové podmienky výtokových ventilov a miešacích batérií (ISO 3822-2:1995)

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.06.2004

SK

Komíny. Požiadavky a skúšobné metódy na pálené/keramické komínové nadstavce

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.10.2004

SK

Komíny. Požiadavky a skúšobné metódy na pálené/keramické komínové nadstavce

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.01.2005

EN

Komíny. Metódy skúšania mrazuvzdornosti výrobkov na komíny

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.12.2005

SK

Samostatne stojace komíny. Časť 8: Navrhovanie a vyhotovenie konštrukcií stožiarov so zavesenými komínmi

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.01.2006

SK

Samostatne stojace komíny. Časť 5: Materiály na murované vložky. Špecifikácia výrobkov

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.04.2006

SK

Samostatne stojace komíny. Časť 4: Murované vložky. Navrhovanie a vyhotovenie

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.04.2006

SK

Komíny. Pálené/keramické prvky vonkajšieho plášťa pre komínové systémy. Požiadavky a skúšobné metódy

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.06.2006

EN

Komíny. Tepelnotechnické dynamické metódy výpočtu. Časť 3: Metódy na vývoj diagramov a tabuľky pre komíny s pripojením jedného spotrebiča palív

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.02.2007

SK

Samostatne stojace komíny. Časť 4: Murované vložky. Navrhovanie a vyhotovenie

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.02.2007

SK

Samostatne stojace komíny. Časť 5: Materiály na murované vložky. Špecifikácia výrobkov

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.06.2007

SK

Komíny. Pálené/keramické tvarovky na jednovrstvové komíny. Požiadavky a skúšobné metódy

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.07.2007

EN

Komíny. Požiadavky a skúšobné metódy na kovové komíny a materiálovo nezávislé vzduchové prieduchy pre uzavreté spotrebiče palív. Časť 1: Vertikálne vzduchovo-spalinové komínové nadstavce pre spotrebiče palív typu C6

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.09.2007

SK

Samostatne stojace komíny. Časť 1: Všeobecné požiadavky.

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.11.2007

EN

Komíny. Komínové systémy s keramickými prieduchmi. Časť 1: Požiadavky a skúšobné metódy na odolnosť proti samovznieteniu sadzí (Konsolidovaný text)

Objednať normu

Dotaz zabral 0,404s.