Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 12259-3/Zmena A2

STN EN 12259-3/Zmena A2

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN EN 12259-3/Zmena A2
Validity: Valid
Number of pages: 12
Language:
SK
Paper: 9,70€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 8,73€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 9,70€
c) With ability to print and copy (printscreen) 12,61€
Slovak title Stabilné hasiace zariadenia. Časti pre sprinklerové a vodné rozstrekovacie zariadenia. Časť 3: Suché ventilové stanice
English title Fixed firefighting systems. Components for sprinkler and water spray systems. Part 3: Dry alarm valve assemblies
Release Date: 01. 12. 2006
Date of withdrawal:
ICS: 13.220.20, 13.320
Sorting character/National clasification code 92 0407
Level of incorporation: idt EN 12259-3:2000/A2:2005
Official Journal 11/06
Amendments
Replaced by:
Repleces:
Note in Official Journal: Táto zmena normy nahrádza anglickú verziu STN EN 12259-3/A2 z júna 2006 v celom rozsahu
Subject of the standard: Táto časť EN 12259 stanovuje požiadavky na konštrukciu a prevedenie suchých ventilových staníc a urýchlovačov a rýchlovzdušňovačov.