Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 14968

STN EN 14968

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: STN EN 14968
Platnosť: Valid
Pages 56
language
EN
hard copy 21,40€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 19,26€
b) without ability to print, with ability to copy 21,40€
c) with ability to print and copy 27,82€
Slovak title Sémantika výmeny údajov podzemných vôd
English title Semantics for groundwater data interchange
Publication date 01. 02. 2007
Withdrawal date
ICS: 13.060.10, 35.240.99
Triediaci znak: 75 1509
Úroveň zapracovania: idt EN 14968:2006
Vestník: 01/07
Amendments
Replaced by
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma popisuje spôsob výmeny údajov medzi ich výrobcami, užívateľmi a databázami, nezávisle na softvérovom vybavení a štruktúrach používaných pri výmene údajov.