Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 1991-1-1

STN EN 1991-1-1

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: STN EN 1991-1-1
Platnosť: Valid
Pages 40
language
SK
hard copy 17,20€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 15,48€
b) without ability to print, with ability to copy 17,20€
c) with ability to print and copy 22,36€
Slovak title Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné zaťaženia. Objemová tiaž, vlastná tiaž a úžitkové zaťaženia budov
English title Eurocode 1: Actions on structures. Part 1-1: General actions. Densities, self-weight, imposed loads for buildings
Publication date 01. 05. 2007
Withdrawal date
ICS: 91.010.30
Triediaci znak: 73 0035
Úroveň zapracovania: idt EN 1991-1-1:2002
Vestník: 04/07
Amendments Oprava *AC V 05/09, Zmena *NA/Z1 V 03/10
Replaced by
Nahradené normy: STN EN 1991-1-1:2004-01 (73 0035), STN P ENV 1991-2-1:1999-12 (73 0035)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: EN 1991-1-1 uvádza návrhový postup a zaťaženia pre navrhovanie konštrukcií budov a inžinierskych stavieb vrátane niektorých geotechnických hľadísk pre objemovú tiaž stavebných a skladovaných materiálov; vlastnú tiaž stavebných objektov; úžitkové zaťaženia budov.