Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. STN EN 1991-1-1

STN EN 1991-1-1

Späť

Listinná forma

Pridať do košíka

Elektronická forma (pdc súbor)

Pridať do košíka
Označenie: STN EN 1991-1-1
Platnosť: Platná
Počet strán: 40
Jazyk:
SK
Listinná verzia: 17,20€
Elektronická verzia: a) Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15,48€
b) Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17,20€
c) S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22,36€
Slovenský názov: Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné zaťaženia. Objemová tiaž, vlastná tiaž a úžitkové zaťaženia budov
Anglický názov: Eurocode 1: Actions on structures. Part 1-1: General actions. Densities, self-weight, imposed loads for buildings
Dátum vydania: 01. 05. 2007
Dátum zrušenia:
ICS: 91.010.30
Triediaci znak: 73 0035
Úroveň zapracovania: idt EN 1991-1-1:2002
Vestník: 04/07
Zmeny: Oprava *AC V 05/09, Zmena *NA/Z1 V 03/10
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 1991-1-1:2004-01 (73 0035), STN P ENV 1991-2-1:1999-12 (73 0035)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: EN 1991-1-1 uvádza návrhový postup a zaťaženia pre navrhovanie konštrukcií budov a inžinierskych stavieb vrátane niektorých geotechnických hľadísk pre objemovú tiaž stavebných a skladovaných materiálov; vlastnú tiaž stavebných objektov; úžitkové zaťaženia budov.