Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN 33 2000-5-51

STN 33 2000-5-51

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN 33 2000-5-51
Validity: Withdrawn
Number of pages: 80
Language:
SK
Paper: 28,80€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 25,92€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 28,80€
c) With ability to print and copy (printscreen) 37,44€
Slovak title Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá
English title Electrical installations of buildings. Part 5-51:Selection and erection of electrical equipment. Common rules
Release Date: 01. 04. 2007
Date of withdrawal: 01. 04. 2012
ICS: 13.260, 91.140.50
Sorting character/National clasification code 33 2000
Level of incorporation: mod IEC 60364-5-51:2001, idt HD 60364-5-51:2006
Official Journal 03/07
Amendments
Replaced by: STN 33 2000-5-51:2010-05
Repleces: STN P 33 2000-5-51:2001-03 (33 2000), STN 33 0300:1988-07, STN 33 0300:2001-03, STN 33 2310:1987-02, STN 33 2000-5-51:2006-11
Note in Official Journal: Táto norma obsahuje národné doplnky z nahrádzaných noriem.
Subject of the standard: Táto časť HD 60364 sa zaoberá výberom a stavbou zariadení. Obsahuje všeobecné pravidlá na splnenie ochranných opatrení na zaistenie bezpečnosti, požiadavky na správnu funkciu pri zamýšľanom využívaní inštalácie a požiadavky zodpovedajúce vonkajším vplyvom.