Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. STN EN 13981-3

STN EN 13981-3

Späť

Pridať listinnú formu normy do košíka:

Pridať do košíka

Pridať elektronickú formu normy do košíka:

Pridať do košíka
Označenie: STN EN 13981-3
Platnosť: Platná
Počet strán: 20
Jazyk:
SK
Listinná verzia: 14,10€
Elektronická verzia: a) Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12,69€
b) Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14,10€
c) S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18,33€
Slovenský názov: Hliník a zliatiny hliníka. Konštrukčné výrobky na železnice. Technické podmienky na dodanie a inšpekciu. Časť 3: Odliatky
Anglický názov: Aluminium and aluminium alloys. Products for structural railway applications. Technical conditions for inspection and delivery. Part 3: Castings
Dátum vydania: 01. 07. 2007
Dátum zrušenia:
ICS: 77.150.10
Triediaci znak: 42 4020
Úroveň zapracovania: idt EN 13981-3:2006
Vestník: 06/07
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 13981-3:2007-04 (42 4020)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma stanovuje požiadavky na odliatky, ktoré sú rozhodujúce pri nosných vlastnostiach karosérií koľajových vozidiel a ostatných dôležitých konštrukčných dielcov.