Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 1991-1-6

STN EN 1991-1-6

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN EN 1991-1-6
Validity: Valid
Number of pages: 32
Language:
SK
Táto norma bude preložená do slovenského jazyka
Paper: 17,20€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 15,48€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 17,20€
c) With ability to print and copy (printscreen) 22,36€
Slovak title Eurokód 1: Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-6: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženia počas výstavby
English title Eurocode 1:Actions on structures.Part 1-6:General actions.Actions during execution
Release Date: 01. 03. 2008
Date of withdrawal:
ICS: 91.010.30
Sorting character/National clasification code 73 0035
Level of incorporation: idt EN 1991-1-6:2005
Official Journal 02/08
Amendments Zmena *NA V 09/08, Oprava *AC V 11/08, Zmena *NA/1 V 03/10, Oprava *AC2 V 01/13
Replaced by:
Repleces: STN EN 1991-1-6:2005-12 (73 0035), STN P ENV 1991-2-6:2003-07 (73 0035)
Note in Official Journal:
Subject of the standard: EN 1991-1-6 poskytuje princípy a všeobecné pravidlá na určenie zaťažení, ktoré sa uvažujú počas zhotovovania budov a inžinierskych stavieb.