Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 1991-1-7

STN EN 1991-1-7

Back

Listinná forma

Add to Cart

Elektronická forma (pdc súbor)

Add to Cart
Name: STN EN 1991-1-7
Validity: Valid
Number of pages: 56
Language:
SK
Hard copy: 21,40€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 19,26€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 21,40€
c) With ability to print and copy (printscreen) 27,82€
Slovak title Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-7: Všeobecné zaťaženia. Mimoriadne zaťaženia
English title Eurocode 1. Actions on structures. Part 1-7: General actions. Accidental actions
Release Date: 01. 10. 2008
Date of withdrawal:
ICS: 91.010.30
Sorting character/National clasification code 73 0035
Level of incorporation: idt EN 1991-1-7:2006
Official Journal 09/08
Amendments Zmena *NA V 09/08, Oprava *AC V 04/10, Oprava *1 V 09/10, Zmena A1 V 03/15, Zmena *A1 V 04/19
Replaced by:
Repleces: STN EN 1991-1-7:2006-12 (73 0035), STN P ENV 1991-2-7:2002-06 (73 0035)
Note in Official Journal:
Subject of the standard: EN 1991-1-7 uvádza stratégie a pravidlá na zabezpečenie budov a inžinierskych stavieb proti identifikovaným a neidentifikovaným mimoriadnym zaťaženiam.