Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 1999-1-1+A1/Zmena NA

STN EN 1999-1-1+A1/Zmena NA

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: STN EN 1999-1-1+A1/Zmena NA
Platnosť: Valid
Pages 8
language
SK
hard copy 9,70€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 8,73€
b) without ability to print, with ability to copy 9,70€
c) with ability to print and copy 12,61€
Slovak title Eurokód 9. Navrhovanie hliníkových konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné pravidlá pre konštrukcie (obsahuje Zmenu A1: 2009)
English title Eurocode 9:Design of aluminium structures.Part 1-1:General structural rules
Publication date 01. 01. 2010
Withdrawal date
ICS: 91.010.30, 91.080.10
Triediaci znak: 73 1501
Úroveň zapracovania:
Vestník: 12/09
Amendments
Replaced by
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: EN 1999 sa používa na navrhovanie budov a inžinierskych stavieb a inžinierskych diel z hliníka.Vyhovuje princípom a požiadavkám na bezpečnosť a používateľnosť konštrukcií a zásadám ich navrhovania a overovania, ktoré sú uvedené v EN 1990 - Zásady navrhovania konštrukcií.