Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 12966-1+A1

STN EN 12966-1+A1

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN EN 12966-1+A1
Validity: Withdrawn
Number of pages: 72
Language:
SK
Spôsob zverejnenia: Norma bola vydaná na CD
Paper: 28,80€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 25,92€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 28,80€
c) With ability to print and copy (printscreen) 37,44€
Slovak title Zvislé dopravné značky. Dopravné značky s premennými symbolmi. Časť 1: Norma na výrobok (Konsolidovaný text)
English title Road vertical signs.Variable message traffic signs.Part 1:Product standard
Release Date: 01. 05. 2010
Date of withdrawal: 30. 09. 2016
ICS: 93.080.30
Sorting character/National clasification code 73 7040
Level of incorporation: idt EN 12966-1:2005+A1:2009
Official Journal 04/10
Amendments
Replaced by: STN EN 12966:2015-05 (73 7040)
Repleces: STN EN 12966-1:2006-03 (73 7040)
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Tento dokument špecifikuje požiadavky a skúšobné metódy na nové dopravné značky s premennými symbolmi (PDZ).