Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 1998-4

STN EN 1998-4

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: STN EN 1998-4
Platnosť: Valid
Pages 68
language
SK
hard copy 24,40€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 21,96€
b) without ability to print, with ability to copy 24,40€
c) with ability to print and copy 31,72€
Slovak title Eurokód 8: Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 4: Silá, nádrže a potrubia
English title Eurocode 8.Design of structures for earthquake resistance.Part 4:Silos, tanks and pipelines
Publication date 01. 04. 2010
Withdrawal date
ICS: 91.120.25
Triediaci znak: 73 0036
Úroveň zapracovania: idt EN 1998-4:2006
Vestník: 03/10
Amendments Zmena *NA V 06/11
Replaced by
Nahradené normy: STN EN 1998-4:2006-12 (73 0036)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Predmet EN 1998 je definovaný v EN 1998-1:2004, 1.1.1 a predmet tejto časti normy je definovaný v tomto článku.Doplnkové časti Eurokódu 8 sú uvedené v EN 1998-1: 2004, 1.1.3.