Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

Sort by: National clasification code

Sorting character/National clasification code 730036

Number of records: 42

Back
73 0036 Valid

Eurokód 8. Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 1: Všeobecné pravidlá, seizmické zaťaženia a pravidlá pre budovy

Release Date: 01.12.2005

73 0036 Valid

Eurokód 8. Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 3: Zhodnotenie a obnova budov

Release Date: 01.12.2005

73 0036 Valid

Eurokód 8. Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 1: Všeobecné pravidlá, seizmické zaťaženia a pravidlá pre budovy

Release Date: 01.08.2006

73 0036 Valid

Eurokód 8: Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 2: Mosty

Release Date: 01.05.2008

73 0036 Valid

Eurokód 8. Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 3: Zhodnotenie a obnova budov

Release Date: 01.04.2009

73 0036 Valid

Eurokód 8: Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 2: Mosty

Release Date: 01.04.2009

73 0036 Valid

Eurokód 8. Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 5: Základy, oporné konštrukcie a geotechnické hľadiská

Release Date: 01.06.2009

73 0036 Valid

Eurokód 8: Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 2: Mosty

Release Date: 01.08.2009

73 0036 Valid

Eurokód 8. Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 1: Všeobecné pravidlá, seizmické zaťaženia a pravidlá pre budovy

Release Date: 01.11.2009

73 0036 Valid

Eurokód 8. Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 5: Základy, oporné konštrukcie a geotechnické hľadiská

Release Date: 01.04.2010

73 0036 Valid

Eurokód 8: Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 4: Silá, nádrže a potrubia

Release Date: 01.04.2010

73 0036 Valid

Eurokód 8. Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 6: Veže, stožiare a komíny

Release Date: 01.04.2010

73 0036 Valid

Eurokód 8: Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 2: Mosty

Release Date: 01.05.2010

73 0036 Valid

Eurokód 8. Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 3: Zhodnotenie a obnova budov

Release Date: 01.06.2010

73 0036 Valid

Eurokód 8. Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 6: Veže, stožiare a komíny

Release Date: 01.06.2011

73 0036 Valid

Eurokód 8: Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 4: Silá, nádrže a potrubia

Release Date: 01.07.2011

73 0036 Valid

Eurokód 8: Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 2: Mosty

Release Date: 01.06.2012

73 0036 Valid

Eurokód 8. Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 1: Všeobecné pravidlá, seizmické zaťaženia a pravidlá pre budovy

Release Date: 01.06.2013

73 0036 Valid

Eurokód 8. Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 3: Zhodnotenie a obnova budov

Release Date: 01.12.2013

73 0036 Valid

Eurokód 8. Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 1: Všeobecné pravidlá, seizmické zaťaženia a pravidlá pre budovy

Release Date: 01.11.2023

73 0036 Withdrawn

Seizmické zaťaženie stavieb

Release Date: 16.11.1973

Dotaz zabral 0,360s.