Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Vyhľadávanie technických noriem

Zoznam vybraných noriem

ICS: 91.120.25

Počet záznamov: 36

Späť

Platná

Vydanie: 01.12.2005

SK

Eurokód 8. Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 1: Všeobecné pravidlá, seizmické zaťaženia a pravidlá pre budovy

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.12.2005

EN

Eurokód 8. Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 3: Zhodnotenie a obnova budov

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.08.2006

SK

Eurokód 8. Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 1: Všeobecné pravidlá, seizmické zaťaženia a pravidlá pre budovy

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.05.2008

SK

Eurokód 8: Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 2: Mosty

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.04.2009

SK

Eurokód 8. Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 3: Zhodnotenie a obnova budov

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.04.2009

SK

Eurokód 8: Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 2: Mosty

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.06.2009

SK

Eurokód 8. Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 5: Základy, oporné konštrukcie a geotechnické hľadiská

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.08.2009

SK

Eurokód 8: Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 2: Mosty

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.11.2009

SK

Eurokód 8. Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 1: Všeobecné pravidlá, seizmické zaťaženia a pravidlá pre budovy

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.04.2010

SK

Eurokód 8. Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 5: Základy, oporné konštrukcie a geotechnické hľadiská

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.04.2010

SK

Eurokód 8: Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 4: Silá, nádrže a potrubia

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.04.2010

SK

Eurokód 8. Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 6: Veže, stožiare a komíny

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.05.2010

SK

Eurokód 8: Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 2: Mosty

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.06.2010

EN

Eurokód 8. Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 3: Zhodnotenie a obnova budov

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.06.2011

SK

Eurokód 8. Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 6: Veže, stožiare a komíny

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.07.2011

SK

Eurokód 8: Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 4: Silá, nádrže a potrubia

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.06.2012

SK

Eurokód 8: Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 2: Mosty

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.06.2013

SK

Eurokód 8. Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 1: Všeobecné pravidlá, seizmické zaťaženia a pravidlá pre budovy

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.12.2013

EN

Eurokód 8. Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 3: Zhodnotenie a obnova budov

Objednať normu

Platná

Vydanie: 01.11.2018

EN

Protiseizmické zariadenia

Objednať normu

Dotaz zabral 0,414s.