Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 1090-1

STN EN 1090-1

Späť

Pridať listinnú formu normy do košíka:

Pridať do košíka

Pridať elektronickú formu normy do košíka:

Pridať do košíka
Označenie: STN EN 1090-1
Platnosť: Zrušená
Počet strán: 40
Jazyk:
SK
Listinná verzia: 18,90€
Elektronická verzia: a) Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 17,01€
b) Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 18,90€
c) S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 24,57€
Slovenský názov: Zhotovovanie oceľových a hliníkových konštrukcií. Časť 1: Požiadavky na posudzovanie zhody konštrukčných dielcov
Anglický názov: Execution of steel structures and aluminium structures.Part 1:Requirements for conformity assessment of structural components
Dátum vydania: 01. 02. 2010
Dátum zrušenia: 01. 07. 2014
ICS: 91.080.10
Triediaci znak: 73 2601
Úroveň zapracovania: idt EN 1090-1:2009
Vestník: 01/10
Vestník harmonizácie: 6/12, 4/11
Nariadenie vlády: 90/1998
Zmeny: Oprava *AC V 01/11
Nahradzujúce normy: STN EN 1090-1+A1:2012-05 (73 2601)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma určuje požiadavky na posudzovanie zhody funkčných vlastností dielcov z konštrukčnej ocele a hliníka, rovnako ako pre stavebné montované celky uvádzané na trh ako stavebné výrobky.Posudzovanie zhody zahŕňa výrobné charakteristiky a kde je to vhodné, aj konštrukčné vlastnosti.