Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN 33 2000-7-717

STN 33 2000-7-717

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN 33 2000-7-717
Validity: Valid
Number of pages: 24
Language:
SK
Paper: 14,10€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 12,69€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 14,10€
c) With ability to print and copy (printscreen) 18,33€
Slovak title Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-717: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Mobilné alebo prepravné jednotky
English title Low-voltage electrical installations.Part 7-717:Requirements for special installations or locations.Mobile or transportable units
Release Date: 01. 09. 2010
Date of withdrawal:
ICS: 29.020, 91.140.50
Sorting character/National clasification code 33 2000
Level of incorporation: idt HD 60364-7-717:2010, mod IEC 60364-7-717:2009
Official Journal 08/10
Amendments Oprava *AC V 05/15
Replaced by:
Repleces: STN 33 2000-7-717:2005-10
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Osobitné požiadavky špecifikované v tejto časti HD 60364 platia na striedavé a jednosmerné inštalácie pre mobilné alebo prepravné jednotky.