Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN 33 2000-4-43

STN 33 2000-4-43

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN 33 2000-4-43
Validity: Valid
Number of pages: 32
Language:
SK
Paper: 17,20€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 15,48€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 17,20€
c) With ability to print and copy (printscreen) 22,36€
Slovak title Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-43: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred nadprúdom
English title Low-voltage electrical installations.Part 4-43:Protection for safety.Protection against overcurrent
Release Date: 01. 12. 2010
Date of withdrawal: 23. 08. 2026
ICS: 29.120.50, 91.140.50
Sorting character/National clasification code 33 2000
Level of incorporation: mod IEC 60364-4-43:2008, idt HD 60364-4-43:2010, mod IEC 60364-4-43:2008/COR1:2008
Official Journal 11/10
Amendments
Replaced by: STN 33 2000-4-43:2023-11
Repleces: STN 33 2000-4-43:2004-06
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Táto norma opisuje, ako sa musia pracovné vodiče chrániť jedným alebo viacerými prístrojmi na samočinné odpojenie napájania pri preťažení (oddiel 433) a pri skrate (oddiel 434) okrem prípadu, ak je nadprúd obmedzený v súlade s oddielom 436, alebo ak sú splnené podmienky opísané v 433.3 (vynechanie prístrojov na ochranu pred preťažením) alebo 434.3 (vynechanie prístrojov na ochranu pred skratom).Zahrnutá je aj koordinácia ochrany pred preťažením a ochrany pred skratom (oddiel 435).