Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 15643-1

STN EN 15643-1

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN EN 15643-1
Validity: Withdrawn
Number of pages: 24
Language:
SK
Paper: 14,10€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 12,69€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 14,10€
c) With ability to print and copy (printscreen) 18,33€
Slovak title Trvalá udržateľnosť výstavby. Posudzovanie udržateľnosti budov. Časť 1: Všeobecný rámec
English title Sustainability of construction works.Sustainability assessment of buildings.Part 1:General framework
Release Date: 01. 03. 2011
Date of withdrawal: 01. 10. 2021
ICS: 91.040.01
Sorting character/National clasification code 73 0901
Level of incorporation: idt EN 15643-1:2010
Official Journal 02/11
Amendments Oprava *1 V 08/11
Replaced by: STN EN 15643:2021-10 (73 0901)
Repleces:
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Táto európska norma poskytuje všeobecné princípy a požiadavky prostredníctvom súboru noriem na posudzovanie budov z hľadiska environmentálnych, sociálnych a ekonomických vlastností so zohľadnením technických charakteristík a funkčnosti budovy.Posudzovanie kvantifikuje príspevok posudzovaných stavieb k trvalo udržateľnej výstavbe a k trvalo udržateľnému rozvoju.