Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN 33 2000-7-702

STN 33 2000-7-702

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN 33 2000-7-702
Validity: Valid
Number of pages: 28
Language:
SK
Paper: 14,10€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 12,69€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 14,10€
c) With ability to print and copy (printscreen) 18,33€
Slovak title Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-702: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Bazény a fontány
English title Low-voltage electrical installations.Part 7-702:Requirements for special installations or locations Swimming pools and fountains
Release Date: 01. 07. 2011
Date of withdrawal:
ICS: 29.020, 91.140.50
Sorting character/National clasification code 33 2000
Level of incorporation: idt HD 60364-7-702:2010, mod IEC 60364-7-702:2010
Official Journal 06/11
Amendments
Replaced by:
Repleces: STN 33 2000-7-702:2004-02
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Osobitné požiadavky tejto časti HD 60364 platia pre elektrické inštalácie:plaveckých a oddychových bazénov a pre ich priľahlé zóny;oblasti s prírodnými vodnými plochami, štrkové jazerá a pre pobrežné a podobné oblasti, ktoré sú osobitne určené na plávanie, oddych a na podobné aktivity vykonávané osobami a rovnako pre ich priľahlé zóny; takéto oblasti s prírodnými vodnými plochami, štrkovými jazerami a pobrežné a podobné oblasti sa pokladajú za plavecké bazény;vodné nádrže fontán a ich priľahlé zóny.