Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 13459

STN EN 13459

Späť

Pridať listinnú formu normy do košíka:

Pridať do košíka

Pridať elektronickú formu normy do košíka:

Pridať do košíka
Označenie: STN EN 13459
Platnosť: Platná
Počet strán: 12
Jazyk:
SK
Listinná verzia: 9,70€
Elektronická verzia: a) Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8,73€
b) Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9,70€
c) S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12,61€
Slovenský názov: Materiály na vodorovné dopravné značenie pozemných komunikácií. Odoberanie vzoriek zo zásob a skúšanie
Anglický názov: Road marking materials.Sampling from storage and testing
Dátum vydania: 01. 11. 2011
Dátum zrušenia:
ICS: 93.080.20
Triediaci znak: 73 7020
Úroveň zapracovania: idt EN 13459:2011
Vestník: 10/11
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN P ENV 13459-1:2001-10 (73 7020)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Tento dokument opisuje metódy na získanie reprezentatívnych vzoriek materiálov na vodorovné dopravné značky a uvádza vhodné skúšobné metódy.Opisujú sa v nej metódy vhodné na získanie reprezentatívnych vzoriek hlavných typov výrobkov, t. j. náterových látok, za studena tvrdnúcich plastov, termoplastov, premixovej sklenej balotiny, posypových materiálov, vopred pripravených vodorovných dopravných značiek a retroreflexných dopravných gombíkov.