Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 1991-1-3/Zmena NA1

STN EN 1991-1-3/Zmena NA1

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN EN 1991-1-3/Zmena NA1
Validity: Valid
Number of pages: 8
Language:
SK
Paper: 14,10€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 12,69€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 14,10€
c) With ability to print and copy (printscreen) 18,33€
Slovak title Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-3: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženia snehom
English title Eurocode 1. Actions on structures. Part 1-3: General actions. Snow loads
Release Date: 01. 03. 2012
Date of withdrawal:
ICS: 91.010.30
Sorting character/National clasification code 73 0035
Level of incorporation:
Official Journal 02/12
Amendments
Replaced by:
Repleces:
Note in Official Journal: Národná príloha obsahuje CD s interaktívnymi mapami a nahrádza STN EN 1991-1-3/NA z decembra 2004 v celom rozsahu.
Subject of the standard: EN 1991-1-3 poskytuje návod na určovanie hodnôt zaťažení spôsobených snehom, ktoré sa majú použiť pri návrhu konštrukcií budov a inžinierskych stavieb.